Perhetyö

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Perhepalvelut / Perhetyö

PERHETYÖ

Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, joidenka vanhemmat haluavat ulkopuolista tukea erilaisissa elämän muutos- tai kriisitilanteissa turvatakseen lastensa hyvinvointia. Palvelu voi olla avohuollontukitoimi tai ennaltaehkäisevää lastensuojelua.

Tavoitteena on perheen omatoiminen selviytyminen ja lapsen/lasten hyvinvoinnin turvaaminen, ja vanhemmuuden tukeminen suhteessa lapsen tarpeisiin.

Palveluun kuuluvat perheen kanssa suunnitellut ja tavoitteelliset tukitoimet, jotka kirjataan erilliseen työskentelysuunnitelmaan. Perheen tukena ovat perhetyöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Suunnitelmassa sovitaan perhetyön tavoitteet ja miten perhetyöntekijä työskentelee lapsen tai nuoren ja hänen perheensä kanssa (esim. keskustelut, koulutehtävien valvonta ja leikki sekä arkielämän ja vanhemmuuden tukeminen).

Palveluntarve   Perhetyön tarve määritellään huoltosuunnitelman pohjalta. Palvelu on osa lastensuojelua ja siinä edetään huoltosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Palvelun hakeminen   Perhe voi hakea palvelua ottamalla yhteyttä sosiaalitoimeen tai siitä sovitaan suunniteltaessa lastensuojelun tukitoimia.

Palvelun suunnittelu   Perhetyöstä laaditaan perhetyönsuunnitelma yhdessä perheen kanssa. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet ja perhetyön toteuttamistavat.

Päätös   Sosiaalityöntekijä tekee päätökset ko palvelun osalta.

Muutoksenhaku   Asiakkaalla on laissa säädetty oikeus hakea muutosta päätökseen.

Vaikutusmahdollisuudet   Perhetyötä tehdään perheen itsensä asettamien tavoitteiden pohjalta.

Tietojen tarkistaminen   Perhetyön toteutumisesta kirjataan tietoja atk-järjestelmään. Perheellä on oikeus saada kaikki itseään koskevat tiedot.

Palveluntuottaja Sosiaalitoimisto

Hinta Palvelu on maksuton.

Yhteyshenkilöt

Lapsen asioista vastaava vs. sosiaalityöntekijä
puh. 0400 260 595 ja
puh. 040 5253 031

Perhetyöntekijä
Mari Väänänen
040 521 3091