Tukipalvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Vanhuspalvelut / Tukipalvelut

 

TUKIPALVELUT

Tukipalvelut ovat asiakkaan kotona selviytymistä tukevia palveluja ja niistä peritään palvelusta riippuen erilliset tukipalvelumaksut. Tukipalveluja haetaan sosiaali- ja palveluohjaajalta.

Ateriapalvelu 

Asiakkaalle kotiin kuljetettava lämmin ateria.

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään asiointiin turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä. Palvelu on tarkoitettu on tarkoitettu henkilöille, joilla on huomattavia vaikeuksia julkisten joukkoliikennevälineiden käyttämisessä.

Sauna- ja kylvetyspalvelu  Kotipalvelu toteuttaa asiakkaan kotona tai vanhustyönkeskuksen tai vanhainkotiyhdistyksen tiloissa kylvetyspalvelua. Palvelu on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneelle henkilölle, joka ei itse kykene peseytymään tai jonka peseytymismahdollisuudet ovat puutteelliset

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. 

Turvapalvelu 

Hälytysjärjestelmä, jonka avulla asiakas saa apua mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hälytykset ohjautuvat kotipalveluun. Hälytysjärjestelmään kuuluu asiakkaan kotiin asennettava turvapuhelin hälytysrannekkeella ja tarvittaessa ovihälytin.

Pyykkipalvelu

Savikon vanhustentalojen alueella pyykkipalvelulla tarkoitetaan asiakkaan pyykin hakemista kotoa ja pesemistä taloyhtiön yhteisellä koneella sekä pyykin toimittamista takaisin asiakkaalle.

Saattajapalvelu                                                          

Saattajapalvelulla tarkoitetaan kotipalvelun henkilökunnan suorittamaa asiakkaan kanssa yhdessä asiointia esimerkiksi terveyskeskuksessa.

Asiointipalvelu                                                          

Asiointimaksulla tarkoitetaan asiakkaan puolesta kotihoidon henkilökunnan suorittamaa erillistä asiointikäyntiä, jossa hoidetaan asiakkaan puolesta asioita, joiden ei voida katsoa kuuluvan asiakkaan jokapäiväisiin asioihin. Esimerkiksi kelalla asiointi, kauppa- asiointi ym. Lääkehuoltoon sekä asiakkaan päivittäiseen hygieniaan liittyvät (esimerkiksi hoitotarvikkeet ja vaipat) asioinnit sisältyvät säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun piirissä oleville kuukausimaksuun.

Yöpartio

Yöpartio on sopimukseen perustuva säännöllinen hoito- ja hoivakäynti tai voinnin tarkistuskäynti.

           

yhteyshenkilöt:
Vanhushuollon päällikkö
puhelin: 040 4894 823

Asiakasohjaajat
puhelin: 0400  283 268 tai 040 5715 484
Savikontie 15, 72400 Pielavesi