Yleinen edunvalvonta

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Sosiaalipalvelut / Yleinen edunvalvonta

YLEINEN EDUNVALVONTA

Jokainen yleisen edunvalvojan palveluita tarvitseva voi saada niitä omasta kotikunnastaan. Kirjallinen hakemus yleisen edunvalvojan määräämiseksi tulee tehdä maistraattiin.

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä yleisen edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan omaa etuaan tai hoitamaan asioitaan. Yleinen edunvalvoja valvoo päämiehen etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka maistraatti tai käräjäoikeus on määrännyt hänen hoidettavikseen. Hakemuksen liitteenä esitettyjen asiakirjojen esim. lääkärinlausunto, perusteella maistraatti tekee päätöksen yleisen edunvalvojan toimenkuvasta. Hakemuksen voi tehdä asianomainen itse, lähiomainen, sukulainen tai joku muu taho.

Yleinen edunvalvoja pitää kirjaa päämiehensä varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista kalenterivuosittain ja tekee päämiehensä tilin maistraatin tarkistettavaksi vuosittain.

Pielavedellä toimii valtion palveluksessa yksi yleinen edunvalvoja ja edunvalvontasihteeri. Edunvalvontaa valvoo Ylä-Savon maistraatti.

Maksut
Valtio perii palkkion vuosittain päämieheltä. Edunvalvontapalkkio määräytyy päämiehen tulojen ja omaisuuden mukaan. Oikeusministeriö on antanut ohjeet palkkion määräytymisen perusteista.

Yhteystiedot
14. yleinen edunvalvoja Tiina Koski
puh. 029 56 52861
tiina.koski@oikeus.fi
- vastaanotto Pielavedellä keskiviikoisin 9 – 11, 
Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Muuna aikana tavattavissa Pohjois-Savon Oikeusaputoimistolla
Savonkatu 26, 74100 Iisalmi