Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Tehostettu palveluasuminen

Pielaveden kunnassa tarjotaan tehostettua palveluasumista ikäihmisille. Ikäihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa omilla vuokrasopimuksillaan yhden hengen huoneissa, jolloin heillä on mahdollisuus saada hoitohenkilökunnan palveluja 24/7. Hoitohenkilökunta auttaa kaikissa asukkaiden päivittäisiin toimintoihin liittyvissä asioissa sekä huolehtii asukkaidensa asioista.

Tehostettua palveluasumista voit hakea hakemuslomakkeella asumispalveluihin. Lomakkeen voit tulostaa Pielaveden kunnan sivuilta tai hakea asumispalvelujen esimieheltä osoitteesta Savikontie 17. Hakemusesi käsitellään SAS-työryhmässä, joka kokoontuu noin kahden kuukauden välein.

Tehostetun palveluasumisen piiriin voit päästä, mikäli et enää pärjää kotona kotihoidon maksimi avuin.

Palvelu on maksullinen.

Tehostetusta palveluasumisesta peritään asukkaalta vuokra, ruokapalvelumaksu ja hoivapalvelumaksu sekä muiden tukipalveluiden maksu perusturvalautakunnan vuosittain vahvistaman asiakasmaksutaulukon mukaisesti.

Puhelinasiointi

Tehostettu palveluasuminen

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 0283268

Vanhuspalvelut

Asumispalvelut, kotihoito, tukipalvelut

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Hakemus asumispalveluihin

Hakemus asumispalveluihin

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Pielakoti

Vanhusten asumispalvelut

Savikontie 17, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Asunnon muutostyöt

Kunta korvaa asiakkaalle vaikeavammaisuuden perusteella tarvittavat ja välttämättömät asunnonmuutostyöt, välineet ja laitteet.

Katso tiedot

Ikääntyvien palveluohjaus

Ikääntyvien sosiaali- ja palveluohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut