Kaavat ja kiinteistöt

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Kaavat ja kiinteistöt
Maankäyttö- ja rakennuslain muutos

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan vuoden 2000 alusta. Yksi lain keskeisimmistä tavoitteista on vuorovaikutteisuuden ja avoimuuden lisääminen kaikilla kaavatasoilla. Samalla uusi laki myös vahvistaa kuntalaisen asemaa kaavoituksessa sekä turvaa mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun.

Laki tuo käyttöön uuden käsitteen "osallinen". Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään. Työkaluksi osallistumisen ja yhteisen vaikutusten arvioinnin järjestämiseksi laki antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnitelma tulee laatia heti kaavoitukseen ryhdyttäessä. Siinä määritellään lyhyesti kaavoituksen kohde ja asiat, joita työssä käsitellään sekä keskeisimmät vaikutukset, joita työn kuluessa arvioidaan. Suunnitelmassa määritellään myös osalliset, joilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun.

Myös kunnan tekemistä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista on tiedotettava kaavoituskatsauksessa ja kaavan laatimisen yhteydessä.

Yhteystiedot kaava-asioissa

Osastopäällikkö
Juha Vainikainen
0404894834
juha.vainikainen@pielavesi.fi


Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10