Luvat

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Rakentaminen / Rakennusvalvonta / Luvat
Lupahakemuksen käsittely

Pielaveden ja Keiteleen kuntien yhteinen ympäristölautakunta käsittelee lautakunnalle kuuluvia lupahakemuksia erikseen sovittavina kokousaikoina.

Johtosäännön mukaan ympäristölautakunta myöntää rakennusluvan yli kaksi asuinhuoneistoa käsittäville asuinrakennuksille ja yli 600 m²:in teollisuusrakennuksille.

Rakennustarkastaja käsittelee rakennustarkastajan päätösvaltaan kuuluvia lupahakemuksia jokaisen kuun toisen ja neljännen viikon torstaina. Lupahakemus on jätettävä rakennusvalvontatoimistoon lupakäsittelyä edeltävän viikon tiistaina.

Johtosäännön mukaan rakennustarkastaja myöntää rakennusluvan alle kaksi asuinhuoneistoa käsittäville asuinrakennuksille ja alle 600 m²:in teollisuusrakennuksille. Lisäksi rakennustarkastaja myöntää toimenpideluvat sekä käsittelee ilmoitusmenettelyn alaiset rakennustoimenpiteet.

Luvan hakeminen

Rakennusluvan tai muun luvan sekä ilmoitusmenettelyn alaisen rakennustoimenpiteen hakemiseen tarvittavat lomakkeet ja ohjeet on noudettavissa rakennusvalvontatoimistosta tai kunnan etusivun kautta asiointi-lomakkeet-rakentamisen, korjausrakentamisen ja maa-ainesten ottamisen lomakkeet.