Rakennuslupa

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Rakentaminen / Rakennusvalvonta / Luvat / Rakennuslupa
Rakennusluvan tarve

Rakennuslupa tarvitaan seuraavien rakennustöiden suorittamiseen

  • uudisrakennus
  • rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
  • uudestaan rakentamiseen verrattava muutostyö
  • korjaus- ja muutostyö, millä on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
Luvan voimassaolo

Rakennuslupa raukeaa, jos rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuoden kuluessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta pidentää, jos siihen on erityisiä syitä, aloittamiseen nähden kaksi vuotta ja loppuun saattamiseen nähden viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolme vuotta kerrallaan.