Toimenpidelupa

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Rakentaminen / Rakennusvalvonta / Luvat / Toimenpidelupa
Toimenpideluvan tarve

Toimenpidelupa tarvitaan seuraavien rakennustöiden suorittamiseen

 • katos, huvimaja, grillikota, vaja, käymälä, esiintymislava, kioski tai muu vastaava rakennelma
 • kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tai sen muuttaminen 
 • masto, piippu, varastointisäiliö, hiihtohissi, muistomerkki, antenni, tuulivoimala, suurehko valaisinpylväs tai vastaava
 • suurehko laituri (yli 15 m) tai pengerlaituri (yli 5 m), vesirajaan vaikuttava rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vastaava
 • erillinen suurehko varastointi- tai pysäköintialue
 • julkisivun olennainen muuttaminen (materiaali, väritys, kattomuoto), katukuvaan vaikuttava markiisi, ikkunajaon muuttaminen
 • kiinteä aita tai kadun reunusmuuri
 • rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai kaupallisessa tarkoituksessa tai ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen
 • urheilu- tai kokoontumispaikka, asuntovaunualue, katsomo, ei väliaikainen yleisöteltta
 • asuntovaunu- tai laiva (jos ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn)
 • muut ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset
 • asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen
 • maalämpökaivon poraaminen ja/tai lämmönkeruuputkiston asentaminen 
Luvan voimassaolo

Toimenpidelupa raukeaa, jos rakennustyötä ei ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.