Maksut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Rakentaminen / Rakennusvalvonta / Maksut
Kunnanvaltuuston hyväksymät rakennusvalvontamaksut

Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 28.8.2001 / 72 §. Maksuperusteet ovat tulleet voimaan 1.1.2002.

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n ja muiden säännösten nojalla. Uuden asuinpientalon lupamaksuun sisältyy pientalotyömaan valvontakirja.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

 

Liitetiedostot
Nimi Kuvaus
Rakennusvalvontataksa 2014.pdf (282 kB)