Rakennusjärjestys

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Rakentaminen / Rakennusvalvonta / Rakennusjärjestys
Kunnanvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys

Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 2001 §. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2002

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Pielaveden kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja –asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

 

Liitetiedostot
Nimi
Rakennusjärjestys 2002.pdf (666,9 kB)