Haja-asutuksen jätevedet

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristö ja luonto / Haja-asutuksen jätevedet

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Tarkoituksena on vähentää haja-asutuksen talousjätevesien päästöjä ja niistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.

Asetusta sovelletaan talousjätevesien käsittelyyn ja johtamiseen sekä jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon, jätevesistä muodostuviin lietteisiin sekä niiden keräilyyn ja käsittelyyn.

Jätevesille on asetettu puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu kunnallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä. Ympäristönsuojelumääräyksillä on annettu tiukempia vaatimuksia jätevesien käsittelystä mm. pohjavesialueilla, rannoilla ja erikseen määritetyillä herkillä alueilla.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvityksen perusteella arvioidaan se, että täyttääkö kiinteistön jätevesien puhdistusjärjestelmä asetuksen edellyttämät jätevesien käsittelyvaatimukset.

Jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja vanhojen järjestelmien kunnostamiseen on haettava maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa kunnan rakennustarkastajalta.

Jätevesille on asetettu puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu kunnallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä. Ympäristönsuojelumääräyksillä on annettu tiukempia vaatimuksia jätevesien käsittelystä mm. pohjavesialueilla, rannoilla ja erikseen määritetyillä herkillä alueilla.

Käsittelyjärjestelmän uusiminen ranta-alueilla ja pohjavesialueilla

Pohjavesialueilla ja alle 100 m etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät on kunnostettava 31.10.2019 mennessä.

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi myöntää kiinteistökohtaisen poikkeuksen määräajan noudattamisesta, jos jätevesien määrä on huomattavan vähäinen tai kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajille.

Kiinteistöstä yli 100 m vesistöön jätevesijärjestelmät kunnostettava remontin yhteydessä

Yli sadan metrin päässä vesistöstä sijaitsevassa kiinteistössä jätevesijärjestelmä on uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, jos kiinteistöllä tehdään korjaus- tai muutostöitä, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, kiinteistöllä toteutetaan vähäistä suurempaa lisärakentamista tai jätevesijärjestelmää muutetaan olennaisesti siten, että siihen vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupa tai toimenpidelupa taikka rakentamista koskeva ilmoitus.

 Ei poikkeamismahdollisuutta.

Uusilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän on täytettävä asetuksen vaatimukset heti.

Milloin järjestelmää ei tarvitse uusia?

Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia kiinteistöillä, joilla on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi), jos tästä ei aiheudu pilaantumisen vaaraa.

Jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä ei kunnostusta tarvita. 

Ennen 9.3.1943 syntynyt kiinteistön haltija/haltijat saavat ikävapautuksen uudistuksesta vakituiseen asuntoonsa.


Ohje jätevesien käsittelyyn kiinteistöillä Ylä-Savon alueella on liitetiedostona

 


 

 

 

 

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusihteeri
Tiina Hujanen
Puh. 0400 173 345
tiina.hujanen@pielavesi.fi

Rakennustarkastaja
Jukka Poutiainen
0400 378 893
jukka.poutiainen@pielavesi.fi

Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10