Ilmoitus rannan vesirakennustyöstä

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristö ja luonto / Ilmoitus rannan vesirakennustyöstä

Ilmoitus rannan vesirakennustyöstä

Rannan vesirakennustyöstä (ruoppaus, pengerlaiturin rakentaminen tai vesikasvien niitto) on ilmoitettava ennalta vesilain 1 luvun 30 §: n ja vesiasetuksen 85 a §:n perusteella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä vähintään kuukautta ennen työn aloittamista ja siihen on liitettävä selvitys työn suoritustavasta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli toimenpide on merkitykseltään vähäinen. Kuitenkin aina on syytä ilmoittaa toimenpiteestä vesialueen omistajalle (osakaskunnalle), ja rannan muille naapureille. Lisäksi yli 5 metriä pitkän pengerlaiturin, yli 15 metriä pitkän kelluvan laiturin tai jalustallisen laiturin rakentamiseen on haettava maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa.
Liitetiedostot