Vapautus vesihuollon liittymisvelvollisuudesta

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristö ja luonto / Vapautus vesihuollon liittymisvelvollisuudesta

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen, jos:

  1. liittyminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;
  3. sekä lisäksi:
    1. vesijohtoon liittymisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
    2. jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Vapautushakemukset käsittelee kunnan ympäristönsuojelusihteeri ja päättää vapautuksen myöntämisestä. Asiaa koskevia lisätietoja antaa kunnan ympäristönsuojelusihteeri.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusihteeri
Tiina Hujanen
Puh. 0400 173 345
tiina.hujanen@pielavesi.fi

Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10