Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristö ja luonto / Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelulainsäädännön tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta. Viranhaltijatehtäviä hoitaa ympäristönsuojelusihteeri.

Lainsäädännön mukaisiin tehtäviin kuuluu ympäristölupien käsittely, melua ja tärinää koskevien ilmoitusten käsittely, koeluontoisesta toiminnasta päättäminen, poikkeuksellisissa tilanteissa tehtävät päätökset sekä muut lainsäädännön nojalla annetut tehtävät. Ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvat myös maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät.

 

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelusihteeri Tiina Hujanen 0400 173 345
tiina.hujanen@pielavesi.fi


Pielaveden kunta
Ympäristöosasto
PL 27
72401 Pielavesi
Käyntiosoite: Puustellintie 10