Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristö ja luonto / Ympäristöluvat ja ilmoitukset / Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Melun ohjearvot

Valtioneuvosto on asettanut meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi ohjearvot, joita sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä lupamenettelyissä mm. ympäristöluvissa. Ohjearvot on annettu sekä ulkomelulle että rakennusten sisään kantautuvalle melulle.

Asuinalueilla, taajamien virkistysalueilla sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää 55 dB ulkona kello 7-22 eikä yöohjearvoa 50 dB klo 22-7. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo 45 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen liittyvästä eikä sellaisesta toiminnasta, jolle on myönnetty ympäristölupa. Mikäli tapahtuma tai toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, ilmoitus toimitetaan Pohjois-Savon ELY-keskukseen.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta viranomainen tekee päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta.

Ilmoitus voidaan tehdä alla olevista linkeistä saatavalla Ympäristöhallinnon lomakkeella tai vapaamuotoisesti noudattaen mitä YSL:ssa ja ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014) on melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta säädetty.

Lomakkeet: 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta-ilmoituslomake (Ympäristöhallinto),doc

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BD4A2016A-3D78-4534-993A-E2704EFBD968%7D/37089

lomake 6011 ohjeet,doc http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B6DAB76B3-9EEF-4A18-BE6B-6B8275E808B7%7D/37091

 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta-ilmoituslomake (Ympäristöhallinto),pdf

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B3CC4E911-F241-4E88-8E66-AE7D10C2EB3A%7D/37090

lomake 6011 ohjeet,pdf http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B7EB5313D-7745-4223-8BD4-