Poikkeukselliset tilanteet

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristö ja luonto / Ympäristöluvat ja ilmoitukset / Poikkeukselliset tilanteet

Jos onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai muusta niihin rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on vapaamuotoinen ja se toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos toiminnalle on myönnetty ympäristölupa, ilmoituksen käsittelee ja määräykset antaa ympäristöluvan myöntänyt lupaviranomainen.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi ilmoituksen johdosta antaa tarvittavia määräyksiä jätteiden käsittelystä tai mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta.