Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Etusivu / Suomeksi / Palvelut / Tekniset palvelut / Ympäristö ja luonto / Ympäristöluvat ja ilmoitukset / Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Näitä toimintoja ovat:

  • tilapäinen melu ja tärinä

  • koeluonteinen toiminta

  • poikkeukselliset tilanteet (esim. onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston tai rakennelman purkaminen)

  • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

  • pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset käsittelee ympäristönsuojeluviranhaltija. Käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Satamien jätehuoltosuunnitelma on esitettävä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009, 9 luku 4 §) mukaisesti.

Ilmoitus ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista tehdään joko ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.