Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on muuta toimeentuloturvaa täydentävä ja luonteeltaan viimesijainen taloudellinen tuki. Se määräytyy asiakkaan toimeentulotukeen oikeuttavien menojen ja tulojen välisen erotuksen perusteella. Oikeus toimeentulotukeen syntyy, jos laskelmaan hyväksytyt menot ovat tuloja suuremmat.

Perustoimeentulotuen käsittelee Kela. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea kunnan sosiaalitoimistosta.

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esimerkiksi pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot).

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Hakeaksesi täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, ole yhteydessä sosiaalitoimiston.

Ennen kuin kunta voi tehdä päätöksen täydentävästä toimeentulotuesta, sinulla on oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta, joka tulee toimittaa täydentävän hakemuksen liitteenä.

Verkkoasiointi

Kelan Asiointipalvelu

Tarkastele omia Kela-tietojasi, hae etuuksia, lähetä liitteitä ja ilmoita muutoksista. Voit hoitaa lähes kaikki Kela-asiasi verkossa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Työikäisten palvelut

Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, mielenterveys- ja päihdetyö, toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7228355 Puh. +358 40 4894058 Puh. +358 40 4894154 Puh. +358 44 7885438

Palvelupaikat

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot