Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Tukipalvelut

Tukipalvelut ovat asiakkaan kotona selviytymistä tukevia palveluja ja niistä peritään palvelusta riippuen erilliset tukipalvelumaksut.

Tukipalveluita ovat:

  • Ateriapalvelu

Asiakkaalle kotiin kuljetettava lämmin ateria.

  • Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään asiointiin turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä.

  • Sauna- ja kylvetyspalvelu

Kotipalvelu toteuttaa asiakkaan kotona tai muissa tiloissa kylvetyspalvelua. Palvelu on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneelle henkilölle, joka ei itse kykene peseytymään tai jonka peseytymismahdollisuudet ovat puutteelliset

  • Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus.

  • Turvapalvelu

Hälytysjärjestelmä, jonka avulla asiakas saa apua mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hälytykset ohjautuvat kotipalveluun. Hälytysjärjestelmään kuuluu asiakkaan kotiin asennettava turvapuhelin hälytysrannekkeella ja tarvittaessa ovihälytin.

  • Pyykkipalvelu

Asiakkaan pyykin hakemista kotoa ja pesemistä taloyhtiön yhteisellä koneella sekä pyykin toimittamista takaisin asiakkaalle.

  • Saattajapalvelu

Kotipalvelun henkilökunnan suorittamaa asiakkaan kanssa yhdessä asiointia esimerkiksi terveyskeskuksessa.

  • Asiointipalvelu

Asiakkaan puolesta kotihoidon henkilökunnan suorittamaa erillistä asiointikäyntiä, jossa hoidetaan asiakkaan puolesta asioita, joiden ei voida katsoa kuuluvan asiakkaan jokapäiväisiin asioihin. Lääkehuoltoon sekä asiakkaan päivittäiseen hygieniaan liittyvät (esimerkiksi hoitotarvikkeet ja vaipat) asioinnit sisältyvät säännöllisen kotihoidon kuukausimaksun piirissä oleville kuukausimaksuun.

  • Yöpartio

Sopimukseen perustuva säännöllinen hoito- ja hoivakäynti tai voinnin tarkistuskäynti.

Tukipalveluja haetaan sosiaali- ja palveluohjaajalta.

Palvelu on maksullinen.

Maksun määrä riippuu käytettävästä tukipalvelusta.

Puhelinasiointi

Vanhuspalvelut

Asumispalvelut, kotihoito, tukipalvelut

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894823 Puh. +358 40 0283268 Puh. +358 40 5715484

Lomakkeet

Omaishoidon tuen hakemus

Kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja muiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun hakemus

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun hakemus

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Omaishoidontuen ohje ja myöntämisperusteet

Omaishoidontuen ohje ja myöntämisperusteet

Lisää tietoa
Avaa linkki

Tukipalvelut

Lisätietoa tukipalveluista

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kotihoidon toimisto

Kotihoidon piirissä olevien kuntalaisten palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 15:30
To - Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimiston palvelut

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua erilaisissa tilanteissa.

Katso tiedot

Kotihoito

Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut