Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä sen vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kuntalaisille.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluina järjestetään jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, joita ovat työssä käymisestä ja opiskelusta aiheutuvat kuljetukset sekä asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen liittyvät kuljetukset. Palvelun piiriin eivät kuulu terveydenhuollon matkat, joihin voi hakea korvausta KELAlta. Jokapäiväiseen elämään kuuluviksi kuljetuksiksi katsotaan vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Lähikunnilla tarkoitetaan asuinkunnan maantieteellisiä rajakuntia.

Vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalveluun tulee tarvittaessa sisältyä myös saattajapalvelu, minkä tarkoituksena on mahdollistaa kuljetuspalvelun käyttö. Mikäli kuljetuspalveluasiakkaalle on myönnetty myös saattajapalvelu, voi asiakkaan mukana tällöin kulkea maksutta yksi henkilö saattajana/avustajana, joka ei itse ole kuljetuspalvelun saaja. Asiakas vastaa itse saattajan hankkimisesta. Saattajapalvelu myönnetään henkilölle, joka tarvitsee avustamista välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen niin paljon, että taksin kuljettajan antama apu ei ole riittävä.

Pielaveden kunta järjestää vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut taksikuljetuksena.

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua haet kunnan nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Lomakkeen saat myös kunnan Erityispalveluista.

Lomake palautetaan kunnan Erityispalveluihin. Muista liittää hakemuksen liitteeksi myös lääkärintodistus.

Vaikeavammaisen kuljetuspalveluntarpeen arvioimiseksi hakijalle laaditaan palvelutarpeen arvio. Lisäksi arviointia ja päätöksentekoa varten vaaditaan lähes poikkeuksetta lääkärin arvio asiakkaan vaikeavammaisuudesta.

Palvelu on maksullinen.

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelusta peritään omavastuuosuus kultakin matkalta, maksun suuruus on kulloinkin voimassa olevan linja-auto vakiovuorotaksan mukainen.

Puhelinasiointi

Erityispalvelut

Erityispalvelut vastaavat kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalveluiden sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4894822

Lomakkeet

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisen kuljetuspalvelu

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Erityispalvelut

Erityispalvelut kunnan verkkosivuilla

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Erityispalvelut / Työkeskus Karhunpesä

Kehitysvammaisten sekä vaikeavammaisten sosiaalipalvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Kontiotie 7, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 14:00

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Kehitysvammapalvelut

Päivä- ja työtoiminta, erityishuolto ja asumispalvelut

Katso tiedot

Muut vammaispalvelujen tukitoimet

Asuminen, harkinnanvaraiset tukitoimet, päiväaikainen toiminta

Katso tiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu asiakkaan itsenäisen kotona selviytymisen turvaamiseksi.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut