Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta tarjotaan alle kouluikäisille lapsille sekä erityistä tukea tarvitseville vanhemmille lapsille. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla tuetaan lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminta perustuu kasvatuskumppanuuteen, jossa lapsen vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen parhaaksi.

Kunnassamme toimii kaksi kunnallista perhepäivähoitajaa, Muksulan ryhmis Säviällä, Ryhmis Satupirtti kylällä, päiväkoti Tarulinna kylällä ja päiväkoti Vekaravaara Vaaraslahdessa. Lisäksi kunnassamme on yksityistä perhepäivähoitoa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen iän ja kehitystason mukaista kokonaisvaltaista kehitystä, kasvua, terveyttä ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa luoda kiireetön ja turvallinen ilmapiirin, jossa jokainen lapsi voi tuntea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on.

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden hoidon tarpeen mukaan. Hakeminen tapahtuu vielä paperisella varhaiskasvatushakemuksella. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään aina palvelun tarpeen mukaan, tarve kartoitetaan varhaiskasvatushaun yhteydessä.

Järjestelyaika on äkillisen työllistymisen tai opiskelun johdosta 2 viikkoa muutoin 4 kuukautta. Varhaiskasvatushakemus tulee olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttömänä työnhakijana.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai päätoimisesti opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä. Lapsella on lisäksi oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Lomakkeet

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemus

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Päiväkoti Tarulinna

Päiväkoti Tarulinna

Laurinpurontie 25, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Päiväkoti Vekaravaara

Päiväkoti Vekaravaara

Kiuruvedentie 1595, 72710 VAARASLAHTI

Kaikki tiedot

Ryhmäperhepäivähoitokoti Muksula

Säviän kyläkoulun yhteydessä sijaitseva ryhmäperhepäivähoitokoti.

Virranniskantie 18, 72550 SÄVIÄ

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatustoimisto

Lasten päivähoidon järjestäminen.

Laurinpurontie 25, 72400 PIELAVESI

Kaikki tiedot

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Varhaiskasvatuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036