Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi hakea avustusta yksityisteiden kunnossapitoon. Avustusta voivat hakea tiekunnalliset tiet sekä järjestäytymättömät tiet.

Kunta maksaa avustuksen yksityisteille kesäkuun loppuun mennessä edellyttäen, että:

Tiekunnalliset tiet toimittavat kuntaan:

  • viimeisimmän vuosikokouspöytäkirjan ja tilintarkastajien hyväksymät tilipäätöstiedot hakuvuotta edeltävältä vuodelta tai toimittavat hakuvuotta koskevan vuosikokouspöytäkirjan, jossa tiekunta itse on hyväksynyt edellisen vuoden tilit.
  • tiedot tiekunnassa tapahtuneista muutoksista (pysyvä asutuksen määrä, tien pituus, tilitiedot, yhdyshenkilön tiedot jne).

Ei tiekunnalliset tiet toimittavat kuntaan:

  • viimeisimmän vuosikokouspöytäkirjan ja tilintarkastajien hyväksymät tilinpäätöstiedot tai muun luotettavan selvityksen (esim. kahden tieosakkaan allekirjoittama selvitys tietä koskevista tuloista ja menoista) hakuvuotta edeltävältä vuodelta.
  • tiedot tapahtuneista muutoksista (pysyvän asutuksen määrä, tien pituus, tilitiedot, yhdyshenkilön tiedot jne).

Tieavustuksen hakemiseen liittyvät asiapaperit on jätettävä kuntaan huhtikuun loppuun mennessä. Myöhästyneenä saapuneita ja puutteellisia asiapapereita ei oteta käsittelyyn.

Tieavustuksen hakemisesta ilmoitetaan paikallislehdessä joka vuosi helmi-maaliskuun vaihteessa.

Kunnossapitoavustusta haetaan ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti tekniseltä lautakunnalta maalis-huhtikuun aikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Avustukset maksetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Yksityistien kokonaispituus on oltava vähintään 0,4 km pitkä, on autolla ajokelpoinen, tien vaikutuspiirissä on vähintään 1 pysyvästi asuttu talous ja tiehen on vähintään kahdella kiinteistöllä tieoikeus.

Palvelupaikat

Tekninen toimisto

Kaavat ja kiinteistöt, rakentaminen, ympäristö ja luonto sekä toimitilapalvelut.

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 16:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 16:00

Maanantaisin ja perjantaisin ajanvarauksella
Ma: 09:00 - 14:30
Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Laki yksityisistä teistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358