Palvelut

Etusivu / Suomeksi / Palvelut

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Ympäristölupa tarvitaan myös laitosluettelossa tarkoitettuun mutta vähäisempään toimintaan, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Luvan myöntää joko Itä-Suomen aluehallintovirasto tai Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta riippuen toiminnan laajuudesta.

Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle hakemus tulee toimittaa.

Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmena kappaleena luvan myöntävälle viranomaiselle. Myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen vaativat hakemuksen tekemisen. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin viranomaiselle toimitettu lupahakemus. Kunnan toimivaltaan kuuluvat ympäristölupahakemukset käsittelee Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta. Ympäristöluvat valmistelee ympäristönsuojelusihteeri.

Määräaika

Lupahakemus toimitettava hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

4 - 6 kk

Voimassaoloaika

määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Luvan tarpeesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta.

Palvelu on maksullinen.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta ympäristönsuojelutaksan mukainen maksu.

Lomakkeet

Yleinen ympäristölupahakemus

Ympäristölupahakemus toimintaan, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Tekninen toimisto

Kaavat ja kiinteistöt, rakentaminen, ympäristö ja luonto sekä toimitilapalvelut.

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 16:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 16:00

Maanantaisin ja perjantaisin ajanvarauksella
Ma: 09:00 - 14:30
Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee, alkaa tuottaa päästöjä ja jos toiminnassa tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tarvitaan myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Ympäristönsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Liittyvät palvelut

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Tilapäisesti melua ja tärinää aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Katso tiedot

Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut