Kulttuurimaisema

Etusivu / Suomeksi / Pielavesi-Info / Pielaveden kylät / Pohjois-Pielavesi / Luonto ja rakennettu ympäristö / Kulttuurimaisema

Kulttuurimaisemat ovat syntyneet ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta. Räisälänrannan ja Piekkäälänniemen järvi- ja viljelymaisema luetaan arvokkaisiin kulttuurimaisemiin. Pirttivuorella n valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde.

Vaaraslahden Piekkäälänniemessä sijaitsee Pohjois-Savon perinnemaisemiin kuuluva kumpuileva lypsykarjan laidun. Nousialaan menevän tien varressa on perinnemaisemaa.

Vanha rakennuskanta on osa kulttuurimaisemaa.