Maisemahäiriöt

Etusivu / Suomeksi / Pielavesi-Info / Pielaveden kylät / Pohjois-Pielavesi / Luonto ja rakennettu ympäristö / Maisemahäiriöt

Kyliemme tai kyläraittien välittömässä läheisyydessä ei ole maisemahäiriöitä, kuten turvetuotantoalueita tai auki revittyjä soranottoalueita. Pieniä maisemahäiriöitä voi istutuksilla tai aidoilla peittää. Jätteen lajittelupisteiden aitaaminen muuttaa ympäristön yhtenäisemmäksi ja samalla peittää maisemahäiriön.

Kulttuurimaisemien tuhoutuminen perinteisen maatalouden vähenemisen ja loppumisen myötä on vakava uhka koko alueella. Alueen kulttuurihistoriallista rakennuskantaa on suurimmaksi osaksi hoidettu hyvin ja se on hyvässä kunnossa.

Pihojen ja niiden välittömään ympäristön kunnossa pitäminen on kulttuurimaiseman kannalta arvokasta työtä. Hoidettujen maalaistalojen pihapiirissä on yleensä hyvä näkymä pelloille. Istutukset ja luonnonmukaiset alueet, kuten niityt ja pientareet eliöstöineen ovat osa luonnon monimuotoisuutta. Vanhat koristekasvit ovat tilan historiaa niin kuin ovat rakennuksetkin. Hoitamattomana perinteinen kasvillisuus häviää heinikkoon ja tuhoutuu. Piha-alueet tulisi siistiä siten, että vanhat, käytöstä poistetut koneet ja tarvikkeet varastoitaisiin asianmukaisesti tai vietäisiin kierrätykseen. Pienillä siistimistoimilla voidaan nostaa maaseudun maisemallista arvoa. (Ote Pohjois-Pielaveden maisemanhoitosuunnitelmasta).