Maisemanhoitosuunnitelma

Etusivu / Suomeksi / Pielavesi-Info / Pielaveden kylät / Pohjois-Pielavesi / Maisemanhoitosuunnitelma

JOHDANTO

Vaaraslahden, Sulkavan ja Laukkalan kylät sijaitsevat Pielaveden kunnan pohjoisosassa Kiuruveden ja Iisalmen kuntien rajojen tuntumassa. Pielavesi –järven pohjoispuolella sijaitsevien kylien maisemakokonaisuudet ovat karjatalousvaltaisen maatalouden muokkaamia, jossa asutus sijoittuu vesistöjen läheisyydessä oleville kumpareille.

Pohjois-Pielaveden kylät ry/ Pielaveden Pohjoinen Ulottuvuus-kehittämishanke tilasi maisemanhoitosuunnitelman Laukkalan, Vaaraslahden ja Sulkavan kylille keväällä 2003.

Pohjois-Pielaveden kylien maisemanhoitosuunnittelu sai alkunsa Pielaveden Pohjoinen Ulottuvuus-kehittämishankkeen ja kylätoiminnan yhteisistä tavoitteista, joista yksi on kyläympäristön keskeisten alueiden kunnostaminen.

Maisemanhoitosuunnitelman tavoitteena on kylien ominaispiirteiden esille nostaminen matkailullisina valtteina, kylien viihtyisyyden lisääminen kulttuurimaisemallisista lähtökohdista ja parantaa olemassa olevien yritysten näkyvyyttä tiemaisemassa sekä kehittää ja hoitaa luonnon monimuotoisuutta.

Pielavesi – järven alueella on useita kulttuurimaisemakokonaisuuksia, kuten esimerkiksi Piekkäälänniemi, Räisälänranta, Kirkkosaari ja Ranta-Jylhä (Pielavesi-järven rantaosayleiskaava ja Luonto- ja maisemaselvitys. 1997. Suunnittelukeskus Oy. Pielavesi). Kirkkosaari ja Ranta-Jylhä eivät kuulu maisemanhoitosuunnitelma-alueeseen.

Maisemanhoitosuunnitelma sisältää maisemakuvan kannalta merkittävien kohteiden ja näkymien hoitoehdotuksia. Siinä tuodaan esille kylien maisemallisia vahvuuksia ja heikkouksia. Maisemanhoitosuunnitelmassa on keskitytty kyläkeskuksiin ja kyläraitteihin.

Vieremällä 22.12.2003