Maisemanhoidon tavoitteet

Etusivu / Suomeksi / Pielavesi-Info / Pielaveden kylät / Pohjois-Pielavesi / Maisemanhoitosuunnitelma / Maisemanhoidon tavoitteet

Pohjois-Pielaveden kylien maisemanhoidon päätavoitteita ovat:

 1. Kylien ominaispiirteiden esille tuominen
  • muinaislöydöt, ensimmäiset asumukset
  • kulttuurihistorialliset kohteet
  • maisema-alueet
 2. Kylien viihtyisyys
  • avoimen, vaihtelevan ja elinvoimaisen viljelysmaiseman säilyttäminen
  • keskeisten rakennusten ( koulu, nuorisoseuran talo, Kaupantupa) ympäristön kehittäminen
 3. Vesistöjen näkymisen edistäminen tiemaisemassa
 4. Kyläkeskusten ja yritysten esille tuominen tiemaisemassa
 5. Luonnon monimuotoisuuden kehittäminen ja hoito
  • reunavyöhykkeet, perinnemaisemat, puukujanteet, maisemapuut, kivilohkareet, kalliopaljastumat ja kiviaidat