Maisemanhoidon tavoitteet

Etusivu / Suomeksi / Pielavesi-Info / Pielaveden kylät / Pohjois-Pielavesi / Maisemanhoitosuunnitelma / Maisemanhoidon tavoitteet

Pohjois-Pielaveden kylien maisemanhoidon päätavoitteita ovat:

  1. Kylien ominaispiirteiden esille tuominen
    • muinaislöydöt, ensimmäiset asumukset
    • kulttuurihistorialliset kohteet
    • maisema-alueet
  2. Kylien viihtyisyys
    • avoimen, vaihtelevan ja elinvoimaisen viljelysmaiseman säilyttäminen
    • keskeisten rakennusten ( koulu, nuorisoseuran talo, Kaupantupa) ympäristön kehittäminen
  3. Vesistöjen näkymisen edistäminen tiemaisemassa
  4. Kyläkeskusten ja yritysten esille tuominen tiemaisemassa
  5. Luonnon monimuotoisuuden kehittäminen ja hoito
    • reunavyöhykkeet, perinnemaisemat, puukujanteet, maisemapuut, kivilohkareet, kalliopaljastumat ja kiviaidat