Työnkulku

Etusivu / Suomeksi / Pielavesi-Info / Pielaveden kylät / Pohjois-Pielavesi / Maisemanhoitosuunnitelma / Työnkulku

Työn suoritustapa

Suunnittelu alkoi lähdeaineiston keräämisellä ja siihen tutustumisella. Suunnitteluun kuuluivat maastokäynnit ja olennaisena osana tupaillat, joissa kuultiin asukkaiden suunnitelmaa kohtaan esittämiä toiveita ja ideoita. Lähdeaineistosta osa kerättiin tupailloissa. Suunnittelun toteuttamisessa tärkeää oli osallistava suunnittelu. Osallistavassa suunnittelussa pyrittiin aktiiviseen vuorovaikutukseen kyläläisten ja suunnittelijoiden kesken. Olennaista on suunnittelua hyödyttävän tiedon koonti kyläläisiltä ja tiedon tehokas siirtyminen eri tahojen kesken. Paikallislehden kautta kyläläisille lähetettiin kutsut saapua tupailtoihin ja näin vaikuttamaan omalta osaltaan suunnitteluun. Tupaillat olivat paras keino saada kontakti kyläläisiin, koska laajamittaisiin haastatteluihin tai kyselyihin ei ollut ajallisia resursseja.

Maisemanhoitosuunnitelmassa käytettävät kartat laadittiin Maanmittaustoimiston maastokarttoja pohjana käyttäen. Karttalehdet 3314 05, 3314 06, 3314 08 ja 3314 09. Julkaisulupa nro PSAVO/106/2003.

Työn ajankohta

Suunnittelutyö alkoi keväällä 2003, jolloin pidettiin kolme tupailtaa. Tupailloissa kerättiin kyläläisiltä tietoa ja ideoita. Maastotyöt tehtiin kesällä, joihin osallistui Oulun seudun ammattikorkeakoulun hortonomiopiskelija Merja Siltala. Maastotöissä tutkittiin avattavia ja säilytettäviä näkymiä, keskeisten rakennusten ympäristöä sekä arvokkaita pienialaisia luontokohteita.

Tupaillat pidettiin Vaaraslahdessa Kaupantuvalla maaliskuun ja huhtikuun (2003) aikana. Niissä kartoitettiin ja kirjattiin ylös kyläläisten toiveita suunnitelmaa koskien ja kyseltiin myös kyläläisten ideoita mm. tärkeimmistä kunnostettavista kohteista, avattavista näkymistä jne. Luonnoksen esittelyilta Kauppatuvalla oli 08.10.2003. Tällöin esiteltiin alustava suunnitelmakartta. Tupaillassa olivat edustettuina kyläläiset, suunnittelijat ja projektin vetäjä Saila Tikka.