Historia

Etusivu / Suomeksi / Pielavesi-Info / Pielaveden kylät / Venetmäki / Historia

Venetmäen kylää pidetään niin sanottuna mäkikylänä, joka toimii vedenjakaja-alueena. Kylältä ei ole vesiliikenneyhteyttä. Perimätietojen mukaan Venetmäessä oli asutusta jo 1700- luvun loppupuolella.

Elinkeinona harjoitettiin maa- ja metsätaloutta. Maatiloja oli paljon, koska ne oli jaettu isojaon yhteydessä ns. pienviljelytiloiksi. Pellot olivat pienikokoisia maan kivisyyden takia. 1900- luvun alussa ei Venetmäkeen ollut tieyhteyksiä vaan kuljettiin jalkaisin naapurikyliin ”kinttupolkuja” pitkin. Vuonna 1926 rakennettiin maantie, jota pystyttiin ajamaan autolla. Tuolloin tuli Venetmäkeen ensimmäinen auto, Aadam Huttusen omistama Ford. Muistitiedon mukaan posti alkoi tulla Venetmäkeen v. 1925 ja kauppa valmistui kylälle v. 1946.

aato.jpg

Venetmäen asukkaista suurin osa eli metsätöillä, maanviljelyllä ja karjanhoidolla, mutta kylältä löytyi myös käsityöläisiä: räätäli, suutari, pukuompelijoita, puutyöntaitajia sekä kuppari. Kylällä oli paljon nuoria, joten koulu aloitti toiminnan v. 1920 Kariaholla. Vuonna 1925 rakennettiin Venetmäen koulurakennus, jossa on ollut enimmillään n. 120 oppilasta.

Yhdistystoiminta alkoi v. 1931, jolloin perustettiin pienviljelijäyhdistys, joka myöhemmin muuttui maa- ja kotitalousseuraksi. Kylällä pidettiin erilaisia kursseja, urheilukilpailuja, iltamia, illanviettoja, näytelmäpiiri- ym. toimintaa. Kylälle hankittiin myös yhteisiä koneita.


014.jpg

Koristekasveja istutetaan Mäkelässä v.1947

Sota-aika hiljensi kylän toimintaa muutamiksi vuosiksi. Sodan jälkeen toiminta vilkastui ja töitä oli paljon. Vuonna 1946 alkoi uudenlaisen tekniikan aikakausi, kun kylälle tuli ensimmäinen puhelin ja radioitakin oli muutamissa taloissa. Ensimmäinen puimakone ja jauhomylly ostettiin vuonna 1948. Koneosuuskunta hankki kymmenen hehtolitran viljankuivaamon vuonna 1949.

Tansseja alettiin Venetmäessä järjestää v. 1950 Kariahon puimalassa. Kyläläisten talkootyönä ja materiaalilahjoituksin rakennettiin uusi toimitalo, joka valmistui v.1961.

Traktorikauteen siirryttiin v. 1955, samana vuonna valmistettiin myös ensimmäiset tuorerehut lehmille. Teiden auraus alkoi v. 1956, jonka jälkeen mm. maito- ja linja-autot alkoivat liikennöidä Venetmäessä. Ensimmäinen lypsykone tuli kylälle v. 1960, sähköt vasta v. 1966. Televisio valtasi iltapuhteet, maitolaiturit toimivat vielä kohtaamispaikkana, mutta nekin alkoivat vähentyä ensimmäisen tilatankin tullessa kylälle vuonna 1973.

016.jpg                           013.jpg

Äitienpäivä koululla v. 1963                                Siivouskurssi Juurikkalahdessa   

 

1970- luvun loppupuolella väki alkoi muuttaa liikekeskuksiin ja kylä hiljeni. Kyläkoulu lakkautettiin v. 1976 ja kyläkauppa lopetettiin v. 1978. Maatalouden puolella sen sijaan elettiin uutta nousukautta. 1970- luvun alkupuolella rakennettiin uusia navetoita ja lietelantaloita, ostettiin leikkuupuimureita, paalaimia ja tuorerehuko-neita. Peltoja salaojitettiin ja metsiin tulivat metsäkoneet. Kylälle rakennettiin myös uusia asuintaloja ja peruskorjattiin vanhoja.

1980- luvulla kylällä elettiin yhä hiljenevää ajanjaksoa ja 1990- luvulla myös Venetmäki kohtasi maaseudun murroksen Euroopan Unioniin liittymisen myötä. Väen vähenemisestä ja vanhenemisesta huolimatta kylältä löytyy vielä tahtoa yhteistoimintaan ja perinteiden vaalimiseen. Kesäjuhla, näytelmäpiirin vilkas toiminta, kurssitoiminta ja teatteriretket kokoavat yhä kylän väkeä yhteen, eikä vuosituhannen vaihtuessa kiinnostus kylätoimintaan näytä hiipuvan.