Tapahtumajärjestäjän muistilista

Etusivu / Suomeksi / Tapahtumat / Tapahtumajärjestäjän muistilista

OHJEITA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN PIELAVEDEN KUNNASSA

MUISTA VASTUUT

Järjestäjän tulee noudattaa lainsäädäntöä ja järjestyssääntöjä. Tapahtumajärjestäjä on aina vastuussa tapahtumasta. Huomioi ajoissa lupa-asiat eri viranomaisille: maankäyttö, melu, turvallisuus, ilmoitus yleisötilaisuudesta, elintarvikkeisiin ja anniskeluun liittyvät luvat, tekijänoikeuskorvaukset, vakuutukset, työnantajavelvoitteet. Varaudu riskeihin vakuutuksilla.

Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaissa määrätään tapahtumien turvallisuudesta.
Pelastuslaki velvoittaa varautumaan vaaratilanteisiin.
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta liittyy tapahtuman järjestäjän vastuisiin.
Terveydensuojelulaki linjaa mm. elintarvikkeiden käsittelyä.

TIEDOTA TAPAHTUMISTA


HYVÄT KÄYTÄNNÖT

 

HUOMIOI TURVALLISUUS

 

HUOMIOI SAAVUTETTAVUUS

 

HUOMIOI YMPÄRISTÖ

 

PALKITTU ESIMERKKI