Aloitteet

Kuntalaisen aloite

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.  Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.  Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä verkossa osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi. Aloite siirtyy verkkopalvelun kautta kunnan hallinto- ja tukipalveluihin, josta se ohjataan suoraan asianosaiselle toimielimelle valmisteltavaksi tai viedään kunnanhallituksen käsiteltäväksi sekä lähetettäväksi edelleen valmisteluun.

Aloitteen voi toimittaa kuntaan myös sähköpostilla kunta@pielavesi.fi  tai postitse osoitteeseen Pielaveden kunnanhallitus, Puustellintie 18, 72400 Pielavesi.


 

 

Valtuustoaloite

Hallintosäännön 117 §:n mukaan:
"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä tai valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.  Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.  Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.  Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.  Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.