banner
Avoimet työpaikat
 • 9.8.2019 14:00

  Haemme Pielavedelle aikuissosiaalityöhön sosiaaliohjaajaa viransijaisuuteen ajalle 2.9-31.12.2019. Viransijaisuuden jälkeen virka avautuu mahdollisesti 1.1.2020 alkaen. Aikuissosiaalityö vastaa täysi-ikäisten kuntalaisten sekä perheiden sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta sekä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Aikuissosiaalityössä työskentelee kaksi sosiaaliohjaajaa, joiden tukena on johtava sosiaalityöntekijä sekä koko sosiaalitoimistomme tiimi. Meillä on tekevä, menevä ja iloinen työyhteisö, johon on helppo päästä mukaan! Haemme sosiaaliohjaajaa tekemään sosiaalihuoltolain mukaista aikuissosiaalityötä; palvelutarpeenarviointeja, asuttamis- ja toimeentulotukipäätöksiä, ohjausta ja neuvontaa sekä rinnalla kulkemista ja päivystysluonteista työtä. Työtehtäviin voi osaamisesi perusteella kuulua muitakin vastuualueita, kuten ryhmien järjestämistä ja yksikön sisäisiä organisoitumiseen liittyviä tehtäviä. Työtä tehdään sekä itsenäisesti että parityönä ja erilaisissa verkostoissa, ja toimenkuvaan kuuluu myös jalkautuvaa, liikkuvaa työtä. Edellytämme asiakaslähtöisyyttä ja kehittämismyönteisyyttä sekä aikuissosiaalityön kentän tuntemusta, toimeentulotukiosaamista, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- sekä kohtaamistaitoja ja kykyä kuunnella. Tiimityö ja verkostoitumistaidot ovat tärkeitä, samoin kyky ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Eduksi luemme aikuissosiaalityön asiakastietojärjestelmien tuntemuksen, päihde- ja mielenterveystyön sekä työllisyydenhoidon ja Kela-tuntemuksen. Tarjoamme mielenkiintoisen, haastavan ja aidosti asiakaslähtöisen työn, jota on mahdollista kehittää ja jonka sisältöön pääsee itse vaikuttamaan. Työssä tukena ovat koulutusmyönteinen ja joustava työilmapiiri, mukavat ja ammatilliset työkaverit ja työnohjaus. Teemme tiivistä yhteistyötä TYP:n, KELA:n ja paikallisten työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa. Lisätietoja tehtävästä antaa johtava sosiaalityöntekijä Terja Söderlund p. 040 722 8355. Hakuaika päättyy 25.8.2019 Kelpoisuus- ja palvelussuhteen ehdot Edellytämme hakijalta sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 § mukaista sosionomi AMK -kelpoisuutta tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Palkkaus ja muut palvelussuhteenehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika on kaksi kuukautta. Pielavesi on savuton työpaikka. Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

 • 5.8.2019 13:15

  Haemme lähihoitajia Pielaveden kunnan kotihoitoon määräaikaisiin tehtäviin, vuosilomien sijaisiksi. Työhön kuuluu asiakkaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä tarvittavien tukipalveluiden järjestäminen yhdessä tiimin kanssa. Toivomme että sinulla on ammatillisista kiinnostusta laadukkaan hoito- ja hoivatyön toteuttamiseen ja itsesi jatkuvaan kehittämiseen. Työtehtäviisi kuuluu myös lääkehoidon toteutus ja asiakkaan auttaminen arjessa asiakkaan omia voimavaroja tukien. Etsimme luotettavia, reippaita ja itsenäisen työskentelyn osaavia lähihoitajia, jotka tekevät työtä suurella sydämellä asiakaskeskeisesti. Toivomme sinulta myös kokemusta vanhusten parissa työskentelystä. Arvostamme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämismyönteistä työotetta. Työmme tukena on Hilkka- mobiiliohjelma. Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai vastaava aiempi sosiaali- tai terveydenhuollon ammattitutkinto. Edellytämme, että sinulla on voimassa oleva ajokortti (B) ja oman auton käyttömahdollisuus. Tehtävissä on koeaika.

 • 10.7.2018 9:34

  Pielaveden kunnassa on jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (kesätyö, keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin. Keikkatyötä voit tehdä hoivapalvelujen eri yksiköissä, kuten tehostetussa palveluasumisyksikössä ja intervalliosastolla. Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Työntekijän toiveet ja osaaminen otetaan huomioon kaikkia sijaisuuksia täytettäessä. Rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus oheisen linkin (hae työpaikkaa) kautta. Otamme Sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan. Tullessasi haastatteluun, ota mukaan henkilötodistus, alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

 • 10.8.2018 12:58

  Pielaveden kunnassa on jatkuva rekrytointi kotihoidon lyhyt- ja pitkäaikaisiin (kesätyö, keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin. Kotihoidon tiimissä työskentelee hoitajia ja sairaanhoitajia. Työ on 3-vuorotyötä arkisin ja viikonloppuisin. Kelpoisuusehtona hoitajan toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen pätevyys. Lisäksi edellytämme tehtävään valittavilta lääkkeen jakolupaa sekä B-ajokorttia sekä oman auton käyttömahdolisuutta (työssä käytetään pääasiallisesti talon autoa). Pielaveden kunnan kotihoidossa työn tukena käytämme mobiili Hilkka ohjelmaa. Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Työntekijän toiveet ja osaaminen otetaan huomioon kaikkia sijaisuuksia täytettäessä. Rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus oheisen linkin (hae työpaikkaa) kautta. Otamme Sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan. Tullessasi haastatteluun, ota mukaan henkilötodistus, alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

 • 20.6.2018 14:30

  Pielaveden kunta hakee jatkuvasti lyhyt- ja pidempiaikaisia sijaisia ravitsemistyöntekijän tehtäviin. Jos olet kiinnostunut työskentelemään ruokapalvelukeskuksessa tai koulujen jakelukeittiössä, täytäthän sähköisen hakemuksen ja näin ilmoittaudut sijaisrekisteriimme. Kelpoisuusvaatimuksena on catering-alan perustutkinto tai vastaava aiempi koulutus tai riittävä työkokemus sekä hygieniapassi. Arvostamme yhteistyökykyä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Lisäksi joissakin kohteissa tehtävään kuuluu siivoustyötä. Otamme yhteyttä mahdollisen haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden, työ- ja tutkintotodistukset sekä muut mahdolliset todistukset.

 • 20.6.2018 13:09

  Hae Pielaveden kunnan varhaiskasvatuksen lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Meillä on tarjolla tilanteiden mukaan eripituisia sijaisuuksia lastentarhanopettajille, lastenohjaajille ja ryhmäperhepäivähoitajille varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä. Pielaveden kunnassa toimii päiväkoti Tarulinna keskustassa, päiväkoti Vekaravaara Vaaraslahdessa, ryhmis Satupirtti keskustassa ja ryhmis Muksula Säviällä. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ko.toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti. Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon sijaisuuksia täytettäessä. Sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää ja soveltuvuutta alalle. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus lasten ja nuorten parissa sekä alan koulutus. Sinun toivotaan olevan reipas, oma-aloitteinen ja tilanteisiin sopeutuva.