Kesätyöpaikkojen 2021 haku alkaa 4.1.2021

Kesätöitä voi hakea kunnasta tai pielavetisiltä yrittäjiltä. Voit myös kesätyöllistää itse itsesi toimimalla kesän kevytyrittäjänä!

 

Kesätöitä Pielaveden kunnasta

Pielaveden kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja nuorille kunnan eri osastoilla. Kunnan kesätöitä on tarjolla sivistysosastolla, ympäristöosastolla ja perusturvaosastolla.

Kunnan kesätöihin voivat hakea vuosina 2001 - 2005 syntyneet pielavetiset nuoret.

Nuoren kesätyö kunnassa kestää 20 päivää. Palkkauksessa sovelletaan KVTES:in määräyksiä.

Hakuaika kunnan kesätöihin on 4.1.-28.2.2021. Hakemukset tulee jättää Kuntarekry -järjestelmään alla olevan linkin kautta.

Kesätyö yrityksessä

Pielaveden kunta tukee työnantajia nuorten kesätyöllistämisessä 200 euron arvoisella kesätyösetelillä.

Kesätyöseteliin ovat oikeutettuja pielavetiset vuosina 2001 - 2005 syntyneet nuoret. Kesätyösetelillä yritys voi kattaa ehdot täyttävän kesätyöntekijän palkkakustannuksia.

Kesätyöseteli lähetetään ehdot täyttäville nuorille, jotka ovat lähettäneet kesätyösetelihakemuksen. Pääset lähettämään hakemuksen tästä: https://www.kuntarekrytointi.fi/recruitment2/#/job/326042?lang=fi_FI&portal=linkillajako&ref=x4ui2xe97r3a 

Lisätietoja työnantajien tukemisesta antaa Pielaveden kunnan palkanlaskija Seija Kahelin, seija.kahelin@pielavesi.fi, p. 040 489 4054

 

Kesätyö yrittäjänä

Pielaveden kunta tukee nuorten kesätyötä kevytyrittäjänä 300 euron tuella. Kesäyrittäjätuki tarjoaa vaihtoehdon palkkatyölle tukien nuoria itse itsensä työllistämiseen kevytyrittäjyyden tai yrittäjyyden muodossa kesän ajan.

Kesätyöyrittäjyyden aikana nuorille tarjotaan tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista, työkaluja liiketoiminnan suunnitteluun ja rahallista tukea yritystoiminnan aloittamiseen.

Rahallinen tuki on kesällä 2021 yhteensä 300 € ja sitä pystyvät hakemaan vuosina 2001–2005 syntyneet pielavetiset nuoret. Tuki maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä, joista ensimmäinen osa (150 €) maksetaan liiketoimintasuunnitelmaa vastaan. Toinen osa (150 €) maksetaan liiketoiminnan aloittamisesta syntyneiden kustannuksien kuitteja ja nuoren kirjoittamaa kesän yritystoimintaa kuvaavaa raporttia vastaan.

Hakiessa kesäyrittäjätukea tarvitset oman liikeidean. Jos tarvitset liikeidean miettimisessä apua tai haluat lisätietoja kesäyrittäjyyteen liittyen, ota yhteyttä meidän elinkeinoasiamieheen Aarno Niskaseen aarno.niskanen@savogrow.fi p. 040 149 2204

Voit tehdä kesätöitä yrittäjänä myös 4H-yrittäjänä. Lisätietoja saat 4H:n verkkosivuilta https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/ tai Pielveden 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajalta Liisa Raatikaiselta p. 040 326 7600 pielavesi@4h.fi

 

Kesätyön hakeminen:

Jokaisen kesätyötä haluavan nuoren on etsittävä itse työpaikkansa.

Työnantajina voivat olla yritykset, kunta, seurakunnat, yhdistykset, maatalousyritykset sekä yksityiset kotitaloudet tietyin ehdoin (nuoren kotona tehtävä kotitaloustyö esim. lastenhoito, siivous yms. ei kuulu tuen piiriin).

Hakiessasi kesätyötä, toimi näin:

  1. Ota rohkeasti yhteyttä työnantajiin. Mainitse, että sinulla on käytössäsi kesätyöseteli.
  2. Löydettyäsi työpaikan, tee kirjallinen työsopimus.
  3. Aloita kesätyöt. Muista toimittaa työnantajalle verokortti ja tilinumerosi. 
  • Kesätyösetelin arvo on 200 €. Työnantaja voi käyttää setelin ehdot täyttävän kesätyöntekijän palkkakuluihin.
  • Kesätyöseteliin ovat oikeutettuja pielavetiset vuosina 2001 – 2005 syntyneet nuoret. Kesätyösetelin voi käyttää kesätöissä 1.5. – 31.8.2021 välisenä aikana.
  • Työnantajalla tulee olla y-tunnus ja sen tulee olla pielavetinen.
  • Nuoren kanssa tehdään kirjallinen työsopimus. (Työsopimuspohja on kesätyösetelin mukana)
  • Työaika on vähintään 6 h/päivä, 30 h/viikko. Jos työaika on lyhyempi, tukea ei makseta täytenä. Kesätyöseteli kattaa kesätyöntekijän palkkakuluja 10 €/työpäivä, enintään 20 päivältä.
  • Nuorelle maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen tai vähintään Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelumallin mukaista palkkaa (375 € / 2 vko).
  • Palauta täytetty kesätyöseteli tarvittavine liitteineen Pielaveden kuntaan 30.9.2021 mennessä.
Apua kesätyöpaikan etsimiseen

Etsivä nuorisotyö

ansku.kumpulainen@monitaitoset.fi
p. 040 1243978
mervi.laakkonen@monitaitoset.fi
p. 044 297 3617

Kunnan nuorisotyö

Nuorisotyöntekijä
Mika Turkka
mika.turkka@pielavesi.fi
p. 040 489 4957

Opas kesätyönhakijalle

Vinkkejä kesätyöpaikan etsimiseen ja saamiseen.