Osallistu ja vaikuta

Pielaveden kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä kunnan toimijoiden lisäksi seurakunta, yhdistykset ja järjestöt sekä kuntalaiset ovat tärkeä osa kokonaisuutta.

Kuntalainen voi vaikuttaa kunnan asioiden hoitoon ja päättäjiin paitsi äänestämällä vaaleissa, myös tekemällä aloitteita, lähettämällä kysymyksiä ja ehdotuksia luottamushenkilöille ja virkamiehille sekä osallistumalla kuntaa koskeviin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeudesta on säädetty kuntalaissa. Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä myös kansalaisaloitteen, jolla voi vaikuttaa lainsäädäntöön.

Kunnan päätöksentekoa voi seurata tutustumalla esityslistoihin ja pöytäkirjoihin. Esityslistat julkaistaan internetissä ennen kunkin toimielimen kokousta.

Erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja puolueiden kautta voi vaikuttaa myös kunnan päätöksentekoon ja kuntalaisten hyvinvointiin.

Kuntalaisaloite.fi

Kuntalainen voi tehdä kuntalaisaloitteen sähköisessä kuntalaisaloite.fi -palvelussa.

Ilmoitustaulu

Kunnan viralliselta ilmoitustaululta löydät lakisääteiset valtion viranomaisten kuulutukset, kunnalliset tiedonannot ja yksityisten ilmoituksia.

Vaikuttajatoimielimet

Mökkiläisneuvosto, nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto ovat yhteistyöelimiä, jotka välittävät kuntalaisten mielipiteitä kunnan päätöksentekoon ja toimintaan.