Aluevaalit 2022

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022.

Miten aluevaalit toimitetaan?

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Pohjois-Savon hyvinvointialue muodostuu Pohjois-Savon maakunnan kunnista. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa sitä, että puolue saa valittavaan toimielimeen, tässä tapauksessa aluevaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin se saa ääniä vaaleissa. Jos puolue saa noin 20 % vaaleissa annetuista äänistä, sen tulisi saada myös noin 20 % jaettavina olevista paikoista. Suhteellisuus toteutetaan aluevaaleissakin ns. d’Hondt’in menetelmällä, jota meillä käytetään jo eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.

Aluevaalien aikataulu

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle:  viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12.–18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

 

Äänioikeus

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys Pielaveden kirjastossa (Laurinpurontie 14) 

ke-pe 12.-14.1.2022 klo 9-18

la 15.1.2022 klo 9-12

su 16.1.2022 klo 11–15 

ma-ti 17.- 18.1.2022 klo 9-18.

 

Vaalipäivänä 23.1.2022 äänestys klo 9:00-20:00 äänestysalueittain

001 Pohj. alue Pohjois-Pielaveden koulu (Kiuruvedentie 1595)

002 Kirkonkylä Kirjasto (Laurinpurontie 14)

003 Säviä Säviän koulu (Virranniskantie 18)

 

Koronaohjeita äänestäjille

Noudata näitä ohjeita äänestyspaikalla

 • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
 • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
 • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista. 
 • Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
 • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.


Näin toimit, jos olet karanteenissa tai eristyksessä tai sinulla on hengitystieoireita

Jos olet altistunut koronavirukselle, omaehtoisessa tai lääkärin määrässä karanteenissa, eristyksessä tai hengitystieoireinen, älä tule sisälle vaalihuoneistoon!
Ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona:
001 Pohjoinen alue p. 040 586 6081
002 Kirkonkylä p. 050 411 6029
003 Säviä p. 040 735 5708

  

Kotiäänestykseen oikeutettu äänioikeutettu

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnan sihteerille kirjallisesti tai puhelimitse (040 670 5812)  viimeistään 11.1.2022 klo 16.00.

Tulosta ja täytä alla oleva lomake kotiäänestykseen ilmoittautumisesta.

Keskusvaali- lautakunnan sihteeri

Henna Räisänen
Puustellintie 18
72400 PIELAVESI
040 670 5812

Keskusvaali- lautakunta

Pielaveden kunta
Puustellintie 18
PL 27
72401 PIELAVESI