banner

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestys kotimaassa on 7. - 13.4.2021 ja vaalipäivä 18.4.2021. 

Ehdokashakemus sekä ilmoitus vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislistasta on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 klo 16.00 mennessä (Vaalilaki § 152, 154 ja 156).


Kotiäänestykseen oikeutettu äänioikeutettu

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16.00.

Tulosta ja täytä alla oleva lomake kotiäänestykseen ilmoittautumisesta.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen (73,1 kB) Palauta täytetty lomake Pielaveden kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Keskusvaali- lautakunnan sihteeri

Katariina Husso
Puustellintie 18
72400 PIELAVESI
040 670 5812

Keskusvaali- lautakunta

Pielaveden kunta
Puustellintie 18
PL 27
72401 PIELAVESI

Kuulutukset