Rakennustarkastajan päätökset

Rakennustarkastaja on 24.5.2018 myöntänyt kahdeksan (8) kappaletta lupapäätöksiä, pykälät 17 - 23 ja pykälä 1. Lupapäätösten antopäivä on 25.5.2018. 

Tarkempi julkipanoilmoitus on julkipantu Pielaveden kunnan ilmoitustaululle.

Jukka Poutiainen
rakennustarkastaja

Viranhaltijapäätökset