Kuntatietoa

Pielavesi on Pohjois-Savossa sijaitseva v. 1873 perustettu kunta. Pielavesi on elinvoimainen ja rohkea ihmisten yhteisö, joka turvaa laadukkaat lähipalvelut, yrittämisen edellytykset ja asukkaiden hyvän arjen yhdessä tekemällä ja yhteistyössä. Kuntamme asukasmäärä on noin 4300 asukasta.

Pielavesi ponnistaa luonnostaan -slogan kuvaa kahta voimavaraamme: puhdasta ja upeaa luontoa sekä pielavetisten tulevaisuuden uskoa.

Pielavesi on vapaa-ajan asukkaiden suosiossa. Lomarakennusten yhteismäärä on n. 1500. Puhtaiden vesistöjen rannoilla on vapaa-ajan asuntojen lisäksi lukuisia rantasaunoja. Pielaveden väkiluku liki tuplaantuu vapaa-ajan asukkaiden saapumisen myötä.

Kuntastrategia

Kuntastrategia 2021-2025 ja visio 2030.pdf

Pielavesi_A3-01.jpg

 

Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma

Hyvinvointikertomus toimii apuna Pielaveden kunnan hyvinvointijohtamisessa ja tukena päätöksenteossa. Hyvinvointikertomus ja vuosiraportit valmistellaan kunnan eri osastojen yhteistyönä.

Valtuustokausittain laaditaan ns. laaja hyvinvointikertomus, joka sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseen. Laajaa hyvinvointikertomusta tarkennetaan ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain laadittavien vuosiraporttien avulla.

Hyvinvointikertomus ja vuosiraportit löytyvät Kuntaliiton Sähköinen hyvinvointikertomus -palvelusta hakemalla listasta kunnan nimellä.

Hyvinvointikertomus ja vuosiraportit käsitellään ja hyväksytään osaksi talouden ja toiminnan suunnittelua valtuustossa.

Hyvinvointikertomus 2017 - 2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2021 - 2024.pdf

Pielaveden kunnan organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio010120_vaaka.png