Avustukset yhteisöille ja järjestöille

Pielaveden kunta myöntää toiminta-avustuksia yhdistyksille (yleisavustus). Lisäksi sivistyslautakunta myöntää avustuksia kulttuuria ja liikuntaa edustaville yhdistyksille (kohdeavustus). Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset ovat kohdeavustuksia, eli tapahtumiin kohdistuvia.

Avustusten hakuajasta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Hae avustusta määräaikaan mennessä sähköisellä hakulomakkeella.

Avustuksia myönnetään harkinnanvaraisesti talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Verkkoasiointi

Kohdeavustuksen hakulomake

Hakemuksella voit hakea sivistyslautakunnan myöntämiä kohdeavustuksia.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Yleisavustuksen hakulomake

Tällä lomakkeella voi hakea yleisavustusta hakuajan puitteissa

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallinto- ja tukipalvelut ovat koko kuntaorganisaation poikkileikkaavia palveluita tarjoava yksikkö.

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Opinportti

Koulujen toimistopalvelut, sivistystoimen talous- ja henkilöstöhallinnointi, kulttuuritoimisto, kansalaisopiston toimisto sekä lukio.

Koulutie 3, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Vauvaraha

Pielaveden kunta antaa pielavetisille syntyville vauvoille 200 euron arvoisen vauvarahan lahjakorttina. Lahjakortti on käytettävissä palveluiden ostoon pielavetisistä yrityksistä. Vauvarahaa ei tarvitse hakea erikseen.

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi hakea avustusta yksityisteiden kunnossapitoon. Avustusta voivat hakea tiekunnalliset tiet.

Kunta maksaa avustuksen yksityisteille edellyttäen, että tiekunnalliset tiet toimittavat kuntaan:

 • viimeisimmän vuosikokouspöytäkirjan ja toiminnantarkastajien hyväksymät tilipäätöstiedot hakuvuotta edeltävältä vuodelta tai toimittavat hakuvuotta koskevan vuosikokouspöytäkirjan, jossa tiekunta itse on hyväksynyt edellisen vuoden tilit
 • tiedot tiekunnassa tapahtuneista muutoksista (pysyvä asutuksen käyttämä tien pituus, tilitiedot, yhdyshenkilön tiedot jne.)
 • kirjallinen ilmoitus tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen ajantasaisuuden paikkansapitävyydestä Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Tieavustuksen hakemisesta ilmoitetaan paikallislehdessä joka vuosi.

Hae kunnossapitoavustusta ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti tekniseltä lautakunnalta erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Jätä tieavustuksen hakemiseen liittyvät asiapaperit kuntaan yksityistieavustuksen hakuajan loppuun mennessä. Myöhästyneenä saapuneita ja puutteellisia asiapapereita ei oteta käsittelyyn.

Ne tiekunnalliset tiet, jotka eivät ole hakeneet edellisenä vuonna yksityistieavustusta, mutta katsovat olevansa siihen oikeutettuja, toimittavat avustushakemus tekniselle lautakunnalle. Avustushakemuslomakkeita saa kunnan teknisestä toimistosta.

Avustusten saaminen edellyttää, että

 1. tielle on perustettu tiekunta
 2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.
 3. Avustuksen saaminen edellyttää, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta ja se on järjestäytynyt.

  Yksityistieavustuksen saaminen edellyttää myös, että

  • yksityistien kokonaispituus on oltava vähintään 0,4 km pitkä,
  • tie on autolla ajokelpoinen sekä
  • tien vaikutuspiirissä on vähintään 1 pysyvästi asuttu talous ja tie on yksityistielain mukainen tie.

Verkkoasiointi

Yksityistien kunnossapidon kunnanavustushakemus

Hakemuksella tiekunnallinen yksityistie voi hakea avustusta kunnalta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Tekninen toimisto

Kaavat ja kiinteistöt, rakentaminen, ympäristö ja luonto sekä toimitilapalvelut.

Puustellintie 10, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 09:00 - 12:00
Ma: 13:00 - 15:00
Ti: 09:00 - 12:00
Ti: 13:00 - 15:00
Ke: 09:00 - 12:00
Ke: 13:00 - 15:00
To: 09:00 - 12:00
To: 13:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 12:00
Pe: 13:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistielaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560