Valtuustolive

Voit seurata valtuuston kokousta reaaliajassa Teams -livetapahtumassa. 
Kokouksen esityslista on nähtävillä osoitteessa www.julkaisu.pielavesi.fi

Pääset seuraamaan kokousta tästä linkistä: https://urly.fi/2mIy
(Jos lyhyt linkki ei toimi, pääset kokoukseen myös tätä linkkiä napauttamalla: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU3Mjg5MjQtMGFkYS00OGNjLThhNTItZDc4YjMzMTU4YThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2217bd5b0f-9791-4d03-8f09-7c0ac2f3a8c2%22%2c%22Oid%22%3a%225afd7807-98d0-43fc-99ae-f08b02d3e9ba%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a)

Tapahtumaa voi seurata anonyymisti.

 

Ohje Teams-livetapahtumaan liittymiseen: 


https://youtu.be/yS-35gmTfpc