Verotus ja rahoitus

Kunnanhallitus myöntää toiminta-avustuksia yhdistyksille. Lisäksi sivistyslautakunta myöntää avustuksia kulttuuria ja liikuntaa edustaville yhdistyksille vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset ovat kohdeavustuksia, eli tapahtumiin kohdistuvia.

Kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan myöntämien avustusten hakuaika on joulu-tammikuussa. Maksatus tapahtuu kevään aikana. Ennen maksatusta yhdistysten on toimitettava kunnan taloustoimeen edellisen vuoden tilinpäätöstiedot (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus).

Lisätietoja kunnanhallituksen myöntämistä avustuksista

talouspäällikkö
Eeva-Liisa Jäntti
040 489 4826
eeva-liisa.jantti@pielavesi.fi

Sivistyslautakunnan avustusten osalta
osastopäällikkö
Jani Alakangas
040 487 0931
jani.alakangas@pielavesi.fi

Kiinteistöveroprosentit:

Yleinen 0,93 %

Vakituinen asunto 0,60 %

Muu asunto 1,10 %

Rakentamaton rakennuspaikka 2,50 %

Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

Kunnallisveroprosentti on 21,75 %