• Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

 • Arkistot

 • Asiakirja- ja tietopyynnöt

 • Asioinnin tukipalvelut

  • Asiointipiste

   Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä, ja sinne voi jättää Kelan hakemukset ja liitteet.

  • Digituki

   Digineuvonta auttaa arkisissa digiongelmissa.

 • Asuminen

  • Jätehuolto

   Jätehuoltopalvelua ovat muun muassa ekopisteet, vaarallisten jätteiden keräyspisteet, jätekeskus ja -asemat sekä jätehuollon neuvonta.

  • Jätteenkuljetus

   Ylä-Savon kunnissa kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla tai yhteisellä kimppa-astialla.

  • Karttapalvelu

   Karttapalvelusta voit itse tulostaa karttoja, tehdä matkanmittauksia sekä karttalinkkejä ja upotuksia omille verkkosivuillesi.

  • Korkotukilainahakemusten vastaanotto

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Kohtuuhintaisia ja turvallisia koteja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin.

  • Vesihuolto

   Vesihuoltoon kuuluu puhtaan veden jakelu sekä jätevesien johtaminen ja käsittely.

 • Avoin nuorisotyö

  • Nuorisotyö

   Nuorisotyö on nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukena elämän eri osa-alueilla. Nuorisotyö antaa mahdollisuuden osallistua, järjestää, tutustua, luoda.

  • Yökahvila

   Vapaaehtoisten voimin pyöritettävä yökahvilatoiminta nuorille.

 • Elinkeinot

 • Elintarviketuotanto

 • Eläinlääkäripalvelut

  • Ympäristönsuojelupalvelut

   Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.

 • Esiopetus

  • Esiopetus

   Perustuslain mukainen maksuton esiopetus on tarkoitettu lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua.

 • Etsivä nuorisotyö

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa 15-29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa, arjenhallinnassa ja esimerkiksi harrastusten löytämisessä.

 • Hallinnon yleiset neuvontapalvelut

  • Digituki

   Digineuvonta auttaa arkisissa digiongelmissa.

 • Jätehuolto

  • Jätehuolto

   Jätehuoltopalvelua ovat muun muassa ekopisteet, vaarallisten jätteiden keräyspisteet, jätekeskus ja -asemat sekä jätehuollon neuvonta.

 • Kansalaisjärjestöjen toiminta

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

 • Kartat ja karttapalvelut

  • Karttapalvelu

   Karttapalvelusta voit itse tulostaa karttoja, tehdä matkanmittauksia sekä karttalinkkejä ja upotuksia omille verkkosivuillesi.

 • Kirjastot

  • Digituki

   Digineuvonta auttaa arkisissa digiongelmissa.

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus, missä on maksutta tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja.

 • Laillisuusvalvonta

 • Liikenne

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Liikuntapalvelut

   Kunnan liikuntapalvelut tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille.

 • Liikunta ja urheilu

  • Liikuntapalvelut

   Kunnan liikuntapalvelut tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille.

 • Lukiokoulutus

  • Lukiokoulutus

   Pielaveden lukion toiminnan pohjana ovat eurooppalaiset ja pohjoismaiset perusarvot.

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

  • Johtotietopalvelu

   Kunnan keskitetty maanalaisten johtojen ja rakenteiden sijaintipalvelu.

  • Kaivu- ja sijoitusluvat

   Kaduille ja muille yleisille alueille sijoitettavien johtojen sijoitusluvat ja kaivuluvat ja -ilmoitukset.

  • Poikkeamislupa

   Poikkeaminen rakentamista tai muista toimenpiteistä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista edellyttää lupaa.

 • Museot

  • Museopalvelut

   Kotiseutumuseo sijaitsee Pielaveden Teijunmäellä ja on perustettu vuonna 1958. Näyttelyt esittelevät paikallista historiaa ja käsityöperinteitä.

 • Nuorisopalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa 15-29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa, arjenhallinnassa ja esimerkiksi harrastusten löytämisessä.

  • Yökahvila

   Vapaaehtoisten voimin pyöritettävä yökahvilatoiminta nuorille.

 • Omistusasuminen

  • Jätteenkuljetus

   Ylä-Savon kunnissa kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla tai yhteisellä kimppa-astialla.

 • Paikkatieto

  • Karttapalvelu

   Karttapalvelusta voit itse tulostaa karttoja, tehdä matkanmittauksia sekä karttalinkkejä ja upotuksia omille verkkosivuillesi.

 • Perheiden palvelut

  • Varhaiskasvatus

   Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiskeluun.

 • Perusopetus

  • Koulukuljetus

   Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain mukaisesti.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Luokaton erityisopetus tarjoaa tukeaan oppilaille, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia.

  • Perusopetus

   Pielavedellä perusopetusta järjestetään Pielaveden yhtenäiskoulussa sekä Säviän ja Pohjois-Pielaveden kouluissa

 • Rakennettu ympäristö

  • Johtotietopalvelu

   Kunnan keskitetty maanalaisten johtojen ja rakenteiden sijaintipalvelu.

 • Rakentaminen

  • Korkotukilainahakemusten vastaanotto

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

  • Maisematyölupa

   Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

  • Poikkeamislupa

   Poikkeaminen rakentamista tai muista toimenpiteistä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista edellyttää lupaa.

  • Purkamislupa ja purkamisilmoitus

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

  • Rakennusvalvonta

   Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa rakentamisessa sekä käsittelee ja valvoo lupa-asioita kunnan alueella.

  • Toimenpidelupa

   Toimenpideluvat myöntää rakennusvalvonta. Lupaa tarvitaan pieniin rakennushankkeisiin.

 • Ravinto

  • Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut

   Ruokapalvelut tuottaa monipuolisia ateriapalveluja, jotka edistävät asiakkaiden hyvinvointia. Puhtaanapitopalvelut vastaa kunnan tilojen siisteydestä.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa 15-29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa, arjenhallinnassa ja esimerkiksi harrastusten löytämisessä.

 • Tien- ja kadunpito

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta

   Yksityistä varhaiskasvatuspalvelua tuottavan tulee tehdä kuntaan kirjallinen ilmoitus toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta.

  • Mainos- ja viitoituslupa

   Mainostaminen ja/tai viitoituksen asettaminen kaduille on luvanvaraista toimintaa.

  • Maisematyölupa

   Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

  • Poikkeamislupa

   Poikkeaminen rakentamista tai muista toimenpiteistä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista edellyttää lupaa.

  • Purkamislupa ja purkamisilmoitus

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

 • Tuettu työllistyminen

  • Työllisyyspalvelut

   Pielaveden kunta tarjoaa työllisyyspalveluita henkilö-, työnantaja- ja yritysasiakkaille.

 • Tuotantoeläimet

 • Työ ja työttömyys

  • Työllisyyspalvelut

   Pielaveden kunta tarjoaa työllisyyspalveluita henkilö-, työnantaja- ja yritysasiakkaille.

 • Työllistyjän tukeminen

  • Työllisyyspalvelut

   Pielaveden kunta tarjoaa työllisyyspalveluita henkilö-, työnantaja- ja yritysasiakkaille.

 • Työnhaku ja työpaikat

  • Työllisyyspalvelut

   Pielaveden kunta tarjoaa työllisyyspalveluita henkilö-, työnantaja- ja yritysasiakkaille.

 • Työttömän tuet ja etuudet

  • Asiointipiste

   Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä, ja sinne voi jättää Kelan hakemukset ja liitteet.

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia alueen väestölle.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotyö

   Nuorisotyö on nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukena elämän eri osa-alueilla. Nuorisotyö antaa mahdollisuuden osallistua, järjestää, tutustua, luoda.

  • Yökahvila

   Vapaaehtoisten voimin pyöritettävä yökahvilatoiminta nuorille.

 • Varhaiskasvatus

 • Veneily

  • Venepaikat

   Kunta vuokraa venepaikkoja kirkonkylän venesatamasta. Säviän venesataman venepaikat ovat vapaasti käytettävissä.

 • Vesihuolto

  • Vesihuolto

   Vesihuoltoon kuuluu puhtaan veden jakelu sekä jätevesien johtaminen ja käsittely.

 • Viranomaisten kuulutukset ja ilmoitukset

 • Vuokra-asuminen

  • Jätteenkuljetus

   Ylä-Savon kunnissa kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla tai yhteisellä kimppa-astialla.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Kohtuuhintaisia ja turvallisia koteja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin.

 • Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

 • Ympäristö

  • Jätehuolto

   Jätehuoltopalvelua ovat muun muassa ekopisteet, vaarallisten jätteiden keräyspisteet, jätekeskus ja -asemat sekä jätehuollon neuvonta.

  • Ympäristölupa

   Toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat

 • Ympäristön- ja luonnonsuojelu

  • Ympäristönsuojelupalvelut

   Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.

 • Ympäristövalvonta ja -terveydenhuolto

  • Ympäristönsuojelupalvelut

   Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.

 • Yrityksen perustaminen

  • Elinkeinopalvelut

   Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n ja kunnan tarjoamat elinkeinopalvelut.

 • Yrityksen talous- ja velkaneuvonta

  • Elinkeinopalvelut

   Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n ja kunnan tarjoamat elinkeinopalvelut.