banner
 • Ammatinvalinta ja urasuunnittelu

  • Työvoiman palvelukeskus

   Iisalmen seudun monialainen yhteispalvelu, työvoiman palvelukeskus, TYP, TE-toimiston, Kelan ja kuntien yhteistoimintamalli

 • Arkistot

 • Asiakirja- ja tietopyynnöt

 • Asuminen

 • Asumispalvelut

 • Demokratia

  • KuntaInfo

   Kunnan palveluihin liittyvä neuvonta

 • Elatusapu

 • Elinkeinot

  • KuntaInfo

   Kunnan palveluihin liittyvä neuvonta

 • Elintarviketuotanto

 • Henkilökohtaisen avustajan palvelut

  • Henkilökohtainen apu

   Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua toteuttamaan omia toimiaan mm. asiointia ja virkistystoimintaa.

 • Hätänumerot ja onnettomuustilanteet

  • Kriisityö

   Apua ja tukea aikuisille, lapsille ja perheille traumaattisissa kriisitilanteissa.

 • Isyyden vahvistaminen

 • Kartat

  • KuntaInfo

   Kunnan palveluihin liittyvä neuvonta

 • Kasvatus- ja perheneuvonta

  • Perheneuvola

   Perheneuvolassa annetaan asiantuntija-apua perheen elämän solmukohdissa, joissa ulkopuolinen apu voi avata uusia näkökulmia.

 • Kehitysvammahuolto

  • Henkilökohtainen apu

   Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka tarvitsee toisen henkilön apua toteuttamaan omia toimiaan mm. asiointia ja virkistystoimintaa.

  • Kehitysvammapalvelut

   Päivä- ja työtoiminta, erityishuolto ja asumispalvelut

 • Kotihoito ja kotipalvelut

  • Kotihoito

   Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

  • Lapsiperheiden kotipalvelu

   Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua erilaisissa tilanteissa.

  • Tukipalvelut

   Ateriapalvelu, kuljetuspalvelu, sauna- ja kylvetyspalvelu, omaishoidon tuki, turvapalvelu, pyykkipalvelu, saattajapalvelu, asiointipalvelu, yöpartio

 • Kotisairaanhoito ja omaishoito

 • Kotouttaminen

 • Koulutus

  • KuntaInfo

   Kunnan palveluihin liittyvä neuvonta

 • Kuntoutus

  • Fysioterapian palvelut

   Vanhuspalveluiden, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden fysioterapiapalvelut.

 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

 • Lasten päivähoito

  • Varhaiskasvatus

   Päiväkodit, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito

 • Lastensuojelu

 • Lukiokoulutus

  • Lukiokoulutus

   Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen.

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

 • Matkailu

  • KuntaInfo

   Kunnan palveluihin liittyvä neuvonta

 • Perheiden palvelut

 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut

 • Rakentaminen

  • Maisematyölupa

   Toimenpiteeseen ryhtyvän on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

  • Poikkeamislupa

   Rakentajan on haettava kunnalta päätös rakentamista koskevasta säännöksestä poikkeamiseen.

  • Purkamislupa ja purkamisilmoitus

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennus- ja toimenpidelupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

 • Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut

 • Sosiaalipalvelujen vertais- ja vapaaehtoistoiminta

 • Sosiaalipalvelut

  • Huolto- ja tapaamisoikeus

   Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano.

  • Kehitysvammapalvelut

   Päivä- ja työtoiminta, erityishuolto ja asumispalvelut

  • Kotihoito

   Kotihoito on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista.

  • Kriisityö

   Apua ja tukea aikuisille, lapsille ja perheille traumaattisissa kriisitilanteissa.

  • Sosiaalipäivystys

   Ylä-Savon sosiaalipäivystys

 • Terveystarkastukset

 • Tienpito

 • Tilaisuuksien järjestäminen

 • Toimeentulotuki

  • Toimeentulotuki

   Toimeentulotuki on muuta toimeentuloturvaa täydentävä ja luonteeltaan viimesijainen taloudellinen tuki.

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Maisematyölupa

   Toimenpiteeseen ryhtyvän on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

  • Poikkeamislupa

   Rakentajan on haettava kunnalta päätös rakentamista koskevasta säännöksestä poikkeamiseen.

  • Purkamislupa ja purkamisilmoitus

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennus- ja toimenpidelupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

 • Tuettu työllistyminen

  • Työvoiman palvelukeskus

   Iisalmen seudun monialainen yhteispalvelu, työvoiman palvelukeskus, TYP, TE-toimiston, Kelan ja kuntien yhteistoimintamalli

 • Tuotantoeläimet

 • Työkyky ja ammatillinen kuntoutus

  • Työvoiman palvelukeskus

   Iisalmen seudun monialainen yhteispalvelu, työvoiman palvelukeskus, TYP, TE-toimiston, Kelan ja kuntien yhteistoimintamalli

 • Työllistyjän taloudellinen tukeminen

 • Työnantajan palvelut

  • KuntaInfo

   Kunnan palveluihin liittyvä neuvonta

 • Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut

 • Vanhusten palvelut

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia alueen väestölle.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotyö

   Nuorisotyö on nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukena elämän eri osa-alueilla. Nuorisotyö antaa mahdollisuuden osallistua, järjestää, tutustua, luoda.

 • Verotus ja julkinen talous

  • KuntaInfo

   Kunnan palveluihin liittyvä neuvonta

 • Viestintä

  • KuntaInfo

   Kunnan palveluihin liittyvä neuvonta

 • Vuokra-asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Perheille tai yksinasuville, senioreille, ensimmäiseen omaan kotiin muuttaville ja yhteistä kotia etsiville soveltuvia vuokra-asuntoja.

 • Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

  • KuntaInfo

   Kunnan palveluihin liittyvä neuvonta

 • Ympäristö

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat

pielaveden-palvelut.jpg