banner

Aineisto- ja tietopalvelu

Pielaveden kunnan aineisto- ja tietopalvelut sisältävät asiakirjahallinnon sekä kirjaamo- ja arkistopalvelut. Aineisto- ja tietopalveluista voit tiedustella sekä keskeneräisten että päätettyjen asioiden vaiheita.

  • Asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa niiden käytössä sekä hoitaa kunnan sähköistä ilmoitustaulua.
  • Kirjaamossa otetaan vastaan kunnalle osoitetut aloitteet ja kirjeet, jotka ohjataan asiaa käsitteleville luottamustoimielimille.
  • Kunnan arkistotoimi huolehtii asiakirjojen säilyvyydestä ja käytettävyydestä kunkin asiakirjan elinkaaren alusta loppuun ja tietopalvelun toimimisen varmistaminen kaikissa oloissa.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Voit tiedustella kirjaamosta keskeneräisten ja jo päätettyjen asioiden vaiheita. Kirjaamoon voi toimittaa mm. kuntalaisaloitteita, muutoksenhakuja, lausuntopyyntöjä, vastine- ja selvityspyyntöjä, anomuksia ja vastauskirjeitä.

Keskusarkistoon todistus-, jäljennös- ja selvitystilaukset voit tehdä kirjeitse, sähköisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Linkit

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivulla on kunnan toimielimien kokousten pöytäkirjoja ja esityslistoja.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Hallintotoimen kanslia

Kunnanvaltuuston ja hallituksen kokousasiat. Kunnanjohtaja, hallinto- ja sivistysjohtaja, hallintosihteeri, osastosihteeri,

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Kunnan infopiste

Infopisteestä voit kysyä tietoa kunnan palveluista.

Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
Ti - Ke: 09:00 - 14:30
To - Pe: 09:00 - 14:30

Kaikki tiedot

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621