Viimeisin asukaskokous pidettiin Valtuustosalilla tiistaina 16.4.2019 klo 18.00.
Kokouksessa oli läsnä yhdeksän asukasta viidestä eri talosta.

Yhtiön puolelta paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Juha Pääkkönen, toimitusjohtaja Osmo Jauhiainen sekä asuntosihteeri Laura Anttonen. Kokouskutsu jaettiin jokaiseen huoneistoon 28.3.2019, jonka perusteella kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eija Hult, sihteeriksi Seija Poikonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Iida Pietikäinen ja Jessi Tossavainen.

ASUKASTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Asukkaat perustivat Hukantie 1, Hukantie 3 ja Kontiotie 8 yhteisen asukastoimikunnan. Asukastoimikunnan puheenjohtajana toimii Seija Poikonen ja jäseniä ovat Eija Hult, Hannu Tuppurainen ja Kari Masalin. Sovittiin, että tarvittaessa asuntosihteeri voi toimia asukastoimikunnan sihteerinä. Asukastoimikunnan toimikausi on 2019 - 2020.

ASUKASJÄSENEN ESITTÄMINEN VUOKRATALOYHTIÖN HALLITUKSEEN

Kokous esitti vuokrataloyhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet: Kari Masalin ja Seija Poikonen. Vuokrataloyhtiön yhtiökokous 24.4. valitsi asukasjäseneksi Seija Poikosen.

ASUKASKYSELY

Asukaskyselyn tulokset käytiin yleisellä tasolla läpi ja todettiin suurimman osan vastanneista olevan melko tyytyväisiä. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,1. (1 tarkoitti erittäin tyytymätöntä ja 5 erittäin tyytyväistä.)
Kyselyn vastausprosentti oli 45,3. Tulokset päätettiin jakaa myöhemmin asukkaille taloittain.

LAAJAKAISTA

Kaivamistyöt jatkuvat keväällä roudan sulettua. Arvio on toukokuun alussa. Loput liittymät KAISAnet pyrkii ottamaan käyttöön syksyyn mennessä.

MUUT ASIAT

Muissa asioissa päätettiin, että kokouksen päätökset julkaistaan vuokrataloyhtiön verkkosivuilla.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.