VIIMEISIN ASUKASKOKOUS PIDETTIIN VALTUUSTOSALILLA 25.11.2020. KOKOUKSESSA OLI LÄSNÄ SEITSEMÄN ASUKASTA NELJÄSTÄ ERI TALOSTA.

Taloyhtiön puolelta paikalla olivat hallituksen varapuheenjohtaja Mika Hartikainen, toimitusjohtaja Juha Vainikainen sekä asuntosihteeri Laura Anttonen. Kokouskutsut jaettiin jokaiseen huoneistoon viikkoa ennen kokousta, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Vainikainen, sihteeriksi Laura Anttonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Irma Sorvali ja Kari Masalin.

TALOUSARVIO, INVESTOINNIT JA VESIMAKSUT 2021

Toimitusjohtaja Juha Vainikainen esitteli talousarvion ja investoinnit 2021 sekä kertoi vesimaksujen korotuksesta. 

VUOKRATALOYHTIÖN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Toimitusjohtaja Juha Vainikainen kertoi vuokrataloyhtiön kehityksestä 2010-luvulla. Keskusteltiin tulevaisuudennäkymistä, ja asukkaiden terveisinä omistajalle todettiin, että korjausvelkaa on paljon ja kiinteistöjä olisi ryhdyttävä peruskorjaamaan. Asuntoja tulisi olla tarjolla myös kuntaan muuttaville uusille asukkaille, ja kunnan tulisi huomioida vuokra-asuminen tonttien markkinoinnin lisäksi.

ASUKASTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN JA EDUSTAJIEN ESITTÄMINEN VUOKRATALOYHTIÖN HALLITUKSEEN

Hukantie 1 ja 3 + Kontiotie 8 asukastoimikunta jatkaa toimintaansa. Uusia asukastoimikuntia ei perustettu.

Kokous esitti vuokrataloyhtiön hallitukseen asukasjäseneksi sekä asukasjäsenen varajäseneksi seuraavat henkilöt: jäseneksi Irma Sorvali ja varajäseneksi Eija Hult. Asukasjäsenen valinta vahvistetaan keväällä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

KAISANET ASUNTOKAISTA, TALOYHTIÖNETTI

Toimitusjohtaja Juha Vainikainen kertoi Kaisanetin laajakaistasta. Laajakaista sisältyy kaikissa asunnoissa vuokraan.

MUUT ASIAT

Keskusteltiin autojen pysäköinnistä, siisteydestä ym. yhteisistä pelisäännöistä. Toimitusjohtaja kehotti ilmoittamaan pienistäkin asunnossa ilmenevistä vioista mahdollisimman pian jo asumisen aikana, että isommilta vahingoilta vältyttäisiin.