Vuokraustoiminnassa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on vuokralaisen
valinta ja vuokrasuhteen hoitaminen. Ennen vuokrasopimuksen tekemistä
keräämme asunnonhakijoiden henkilötietoja asuntohakemuksella. Vuokranantajan oikeus käsitellä tietoja perustuu silloin sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen, eli vuokralaisen valintaan. Käsittely tapahtuu vuokralaisen pyynnöstä, kun vuokralaisehdokas antaa itse tietonsa vuokranantajalle.

Vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä vuokranantajan ja vuokralaisen välille muodostuu sopimussuhde, joka oikeuttaa vuokranantajan käsittelemään vuokralaista koskevia tietoja. Vuokrasuhteen perusteella henkilötietoja voi käsitellä sopimuksen tekemistä, vuokrasuhteen
hoitamista, laskuttamista ja reklamaatiotilanteiden hoitamista varten.

Jos vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteiden vakuudeksi annetaan henkilötakaus, on vuokranantajalla oikeus käsitellä myös takauksen antaneen henkilön tietoja. Perusteena tietojen käsittelylle on tässäkin tapauksessa sopimussuhde, joka muodostuu vuokranantajan ja takaajan välille.

Vuokralaisen lisäksi asunnossa saattaa asua myös muita henkilöitä, joiden tietoja vuokranantajalla on tarve käsitellä. Vuokrasopimuksen perusteella vuokranantajalla on oikeus käsitellä tietoja myös vuokralaisen kanssa samassa asunnossa asuvasta avo- tai aviopuolisosta, koska nämä ovat lain mukaan
yhteisvastuussa vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista asunnossa asuessaan. Muiden asukkaiden, kuten perheeseen kuuluvien lasten tai mahdollisen alivuokralaisen, osalta vuokranantajan oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu vuokranantajan oikeutettuun etuun. Omien oikeuksiensa turvaamiseksi
vuokranantajalla on oikeus tietää, keitä asunnossa asuu.