TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Kiinteistö Oy Pielaveden Vuokratalot
Puustellintie 10
72400 Pielavesi
Y-tunnus 0879629-3

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Laura Anttonen
040 4894 201
laura.anttonen@pielavesi.fi

Rekisterin sisältämät tiedot

Taloyhtiössämme kerätään henkilötietoja, jotta saamme yhtiömme arjen pyörimään.
Rekisteriin on kirjattu seuraavia henkilötietoja:

Asukasluettelo: Asukkaan nimi, syntymäaika tai henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esimerkiksi perintä), osoite, sähköposti ja puhelinnumero, muut hallinnon hoitamisen kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kerätyt henkilötiedot saamme vuokralaisilta itseltään asuntohakemuksessa ja niitä voidaan päivittää viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta (Suomen Asiakastieto Oy), millä varmistamme rekisterissä olevan tiedon ajantasaisuuden.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoihin on pääsy yhtiön asuntosihteerillä ja toimitusjohtajalla, sekä huoltoyhtiöllä ja tarpeen mukaan perintäyhtiöllä omien tehtävien hoitamiseksi. Tarpeen mukaan henkilötiedot luovutetaan sähköyhtiölle sähkösopimuksen laatimista varten. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä ja saadut tiedot pidetään salassa.

Tietojen säilytysaika

Asukasrekisterin henkilötietoja säilytämme niin kauan, kun asukas asuu taloyhtiössämme. Poismuuton jälkeen henkilötietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käyttää sen ajan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Taloyhtiömme varmistaa, että yhtiön tiedossa olevat henkilötiedot suojataan asianmukaisesti ja edellyttää tätä myös palveluntarjoajilta, joille tietoa luovutetaan. Käytännössä taloyhtiön käsittelemät henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille.