banner

Maksut

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT RAKENNUSVALVONTAMAKSUT

Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 10.12.2018 / 63 §. Maksuperusteet ovat tulleet voimaan 1.1.2019.

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n ja muiden säännösten nojalla. Uuden asuinpientalon lupamaksuun sisältyy pientalotyömaan valvontakirja.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Liitetiedostot
Nimi Kuvaus
Rakennusvalvontataksa 2019.pdf (382,7 kB)