Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettelystä määrätään Pielaveden kunnan rakennusjärjestyksessä.

Rakennusjärjestyksessä on määrätty, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontatoimistoon.

Ilmoitusmenettelyn alainen rakennustoimenpide edellyttää hakemuslomakkeen ja siihen liittyvien asiapapereiden täyttämistä. Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Rakennusvalvonnan lomakkeet 

Rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet löydät tältä sivulta: https://www.pielavesi.fi/rakennusvalvonnanlomakkeetjaohjeet