Rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet

RH-lomakkeella ilmoitetaan omistajan ja rakennukset tiedot.

RH 1 lomake.pdf

RH 2 lomake.pdf

Hakemuksella (ilmoituksella) kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle haetaan rakennuslupaa, toimenpidelupaa, purkamislupaa ja maisematyölupaa tai tehdään toimenpideilmoitus.

Hakemus (ilmoitus) kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.pdf

Purkamislupaa voi hakea myös erillisellä purkamislupahakemuksella: Rakennuksen purkamislupahakemus ja purkamisilmoitus.pdf

Purkamisluvan liitteenä on toimitettava purkujäteselvitys: Purkujäteselvitys (e6625) lomake.pdf

Hakemus (ilmoitus) vastaava työnjohtaja

Hakemus (ilmoitus) Vastaava työnjohtaja.pdf

Jatkoaikahakemus töiden aloittamiselle tai loppuun saattamiselle

Jatkoaikahakemus töiden aloittamiselle tai loppuun saattamiselle

Jätevesien käsittelysuunnitelmalomake

Jätevesien käsittelysuunnitelmalomake.pdf

Poikkeamislupahakemus

Poikkeamishakemus.pdf

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja.pdf

Suunnitelma (selvitys) jätevesijärjestelmästä

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä.pdf

 

Ohjeita hakemuksien täyttöön ja tietoa hakemukseen vaadittavista liitteistä löydät alla olevista ohjeista.

Ohjeita ilmoitusmenettelyn alaisessa rakennushankkeessa tai toimenpiteessä.pdf

Ohjeita rakennusluvan hakijalle.pdf