Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta voidaan rakentamista varten hakea toimenpidelupa sellaisten

  • rakennelmien ja laitosten kuten mastojen, säiliöiden, mainoskylttien ja piippujen rakentamiseen silloin, kun luvan ratkaiseminen ei kaikilta osiltaan edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
  • toimenpidelupa tarvitaan myös huoneiden käyttötarkoituksen muuttamiseen sekä
  • rakennusten kantavien rakenteiden muutoksissa kuten esim. kattokaltevuuden muutoksessa
  • maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen (maalämpö)

Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta. Luvan voimassaoloaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Rakennusvalvonnan lomakkeet 

Rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet löydät tältä sivulta: https://www.pielavesi.fi/rakennusvalvonnanlomakkeetjaohjeet